plik doc

socjologia niektore pojecia


Trauma kulturowa ? wstrzas powodowany zmiana spoleczna, który dotyka domeny kultury, a w konsekwencji tozsamosci zbiorowe i jednostkowe. Sekwencja traumatyczna ? proces pojawiania sie, rozprzestrzeniania i zakorzeniania traumy, a nastepnie podejmowania strategii zaradczych prowadzacych do przezywciezenia traumy. Anomia sukcesu ? zaburzenie rutynowych sposobow postepowania, skal oczekiwan i aspiracji,wzorow konsumpcji ? przez nagle wzbogacenie sie. Zmiana spoleczna ? roznica miedz...

plik doc

szwecja system oswiatowa

opis systemu edukacji w Szwecji z pedagogiki porównawczej
Fonderska Agnieszka gr. 963 CHARAKTERYSTYKA SZWECKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Szwedzki system edukacji należy do jednych z lepiej funkcjonujących w Europie. Potwierdzeniem tego są dane statystyczne. Ponad 25 proc. Szwedów -w przedziale wiekowym od 25-64 - legitymuje się jakąś formą studiów wyższych. Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige)to państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwec...

plik doc

Rozmówki angielsko-polskie


Rozmówki angielskie *Zwroty podstawowe yes - tak no - nie thank you - dziękuję please (prosząc o coś); - proszę here you are (podając coś) - proszę good morning (rano) - dzień dobry goodbye - do widzenia good evening - dobry wieczór good night - dobranoc hi, hello - cześć (nieformalne przywitanie) bye, see you - cześć (nieformalne pożegnanie) see you later - do zobaczenia excuse me - przepraszam (zaczepiając kogoś) I'm sorry - przepraszam, przykro mi free of c...

plik pdf

ppoz

a
Rozdział 10/1. OPINIE 10/1. Prace niebezpieczne pod wzglêdem po¿arowym Zygmunt Wieczorek kwiecieñ 2005 10. Ochrona przeciwpo¿arowa 10/1. Prace niebezpieczne pod wzglêdem po¿arowym Rozdzia³ 10/1. Spis treœci 1. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wyjaœnienia do protoko³u zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym . . . . . Wzór protoko³u zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym . . . . . . . . . . . . . . . . ....

plik doc

STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA

standard postępowania, rodzaje protez
STANDARD POSTĘPOWANIA PO PROTEZOPLASTYCE BIODRA OŚWIADCZENIE STANDARDOWE: U pacjentów zostanie wyeliminowane powstanie krwiaka i przywrócona prawidłowa funkcja stawu biodrowego. KRYTERIUM STRUKTURY 1.Każda pielęgniarka zna zasady pielęgnacji pacjenta po protezoplastyce biodra. 2.Każda pielęgniarka zna powikłania bliższe i dalsze po zabiegu operacyjnym. 3.Oddział przystosowany jest do opieki nad chorym bezpośrednio...

plik pdf

masaż mięśni czworobocznych

Techniki prowadzenia masażu mięśnia czworobocznego
GŁASKANIE 1) Od potylicy na barki 3 razy, szybki, energiczny ruch Od barku do Th12 (przez boczna krawędź łopatki) Od Th12 w kierunku potylicy po prostowniku 2) Od Th12 po prostowniku na barki po łuku 3) Po kresie barkowej dolnej i mięśniu obojczykowo-sutkowym. Palce 2-5, kciuk przy obwodzie potylicznym Kciuk po kresie w kierunku palców (wyrostka sutkowego) po kresie barkowej dolnej Palce 2-5 po mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym (m-o-s)...

plik doc

prezentacja kofeina

prezentacja
Kofeina Organiczny związek chemiczny, jest środkiem psychoaktywnym z grupy stymulantów. Jest stosowana jako dodatek do niektórych produktów, w tym napojów energetyzujących a także do innych napojów, przede wszystkim gazowanych, takich jak cola. Po dłuższym okresie regularnego przyjmowania kofeiny występuje zjawisko tolerancji, czyli stopniowego osłabienia odpowiedzbiologicznej ustroju. Kofeinę wykrywa się u wielu gatunków roślin. Najbardziej rozpowszechnionymi źródłami kofeiny...

plik doc

Test: Rewolucja październikowa w Rosji

Test podsumowujący lekcję
Po rewolucji 1905 roku car Mikołaj II wprowadził w Rosji szereg reform, z których najważniejszą było utworzenie........................., czyli parlamentu. W 1914 roku nazwę stolicy Sankt Petersburg zmieniono na......................................W wyniku rewolucji lutowej 1917 roku nastąpiło obalenie..................., Rosja od tego czasu stała się.. ............................ Po abdykacji cara Duma powołała....................................... Grupa zwolen...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,