plik doc

Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych.

Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych.
Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych. Większość chorób występujących we współczesnym społeczeństwie jest skutkiem ubocznym rozwoju cywilizacji i zmiany stylu życia. Nowe warunki spowodowały między innymi zmianę aktywnego stylu życia na siedzący tryb życia, który w sposób niekorzystny wpływa na zdrowie. Brak ruchu powoduje przede wszystkim choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego or...

plik doc

? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?

? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą? - scenariusz zajęc nt alkoholizmu (gimnazjum)
Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, gimnazjum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą? I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychopatologia, Scholar 2007 Problemy Alkoholizmu, nr.12, 1996 S. Kozak, Patologia wśród dzieci i młodzieży, Delfin2007 Edukacja i dialog, nr3/2001 II. Punkt wyjścia: Rozmowa z mł...

plik docx

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Zamieszczam referat na temat Agresji dzieci w wieku przedszkolnym. Przyda się wam na lekcje psychologii. Pozdrawiam

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Coraz większy niepokój budzi przemoc i okrucieństwo, rosnąca liczba przestępstw, brutalność, działań skierowanych przeciwko drugiemu człowiekowi lub większej liczby osób.

Osoby agresywne stwarzają dla otoczenia zagrożenia wynikające czy to z uszkodzenia ciała wywołanego pobiciem, czy też okaleczenia „psychicz...

plik doc

Formuła telewizji publicznej w Polsce

wypracowanie
Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna. Dynamiczne zmiany życia politycznego i gospodarczego w Polsce, wpłynęły znacząco na obecny kształt i rolę telewizji publicznej na rynku mediów. Przez wiele lat telewizja państwowa, jako monopolista i narzędzie w ręku władzy, pełniła dominującą i jedyną opcję wpływającą na opinię społeczną. Z chwilą zmian politycznych i otwarcia Polski na ład istniejący w świecie mediów, nastąpił dynamiczn...

plik odt

Nieśmiałość u dzieci i młodzieży

praca na temat nieśmiłości u dzieci i młodzieży
Nieśmiałość u dzieci i młodzieży       We współczesnym świecie pojęcie nieśmiałości wydawałoby się, że jest anachronizmem. Współczesne realia wymagają od nas ciągłego konfrontowania się z wieloma trudnymi sytuacjami, stawiają przed nami zadania, którym nie łatwo jest sprostać. Duża konkurencja, pogoń za sukcesem to wszystko sprawia, że aby być na szczycie nie możemy pozwalać sobie na bycie nieśmiałym. Okazuje się jednak, że wc...

plik pdf

scenariusz zajęć


Mariola Mańka TEMAT: Mamo, tato nie pal! - scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie II CELE : ( uczeń) ● ● ● ● ● ● wymienia najważniejsze choroby i negatywne skutki dla zdrowia spowodowane paleniem papierosów wie, że palenie innych osób ( mamy, taty, babci itp.) ma zły wpływ na jego zdrowie ( palenie bierne). dostrzega korzyści płynące z niepalenia papierosów umie zaprezentować swoje poglądy jest przekonany o konieczności dbania o zdrowie umie wykonać plakat- rysunek zgodni...

plik pdf

scenariusz zajęć


Mariola Mańka TEMAT: Mamo, tato nie pal! - scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie II CELE : ( uczeń) ● ● ● ● ● ● wymienia najważniejsze choroby i negatywne skutki dla zdrowia spowodowane paleniem papierosów wie, że palenie innych osób ( mamy, taty, babci itp.) ma zły wpływ na jego zdrowie ( palenie bierne). dostrzega korzyści płynące z niepalenia papierosów umie zaprezentować swoje poglądy jest przekonany o konieczności dbania o zdrowie umie wykonać plakat- rysunek zgodni...

plik doc

pedagogika społeczna

Wykłady z pedagogiki społecznej - ukw
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA – WYKŁADY Podstawowe informacje       HELENA RADLIŃSKA (1879-1954). – tylko do przeczytania  Urodzona w elitarnej rodzinie. Rodzice to zasymilowani Żydzi, bdb wykształceni. Zajmowała się edukacją dzieci wiejskich(wykluczonych). Salon rodziny tworzyli pisarze, muzycy, aktorzy, malarze (wartością afirmowaną była walka o niepodległość i wartości: patriotyzm, wrażliwość społeczna, praca oświatowa). W młodości naje...

plik doc

konspekt - uzaleznienia

konspekt na temat uzależnień, dlaczego młodzi ludzie sięgają po środku uzależniające
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Nastolatki i alkohol - dyskusja. Cele: uczniowie dowiedzą się dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol, co jest przyczyną wpadania w ten nałóg i jakie są konsekwencje picia alkoholu. Metody: pogadanka wprowadzająca i zakończeniowa, dyskusja Przebieg lekcji: Sprawdzenie obecności: Sprawy bieżące (usprawiedliwienia) Podanie tematu i celu lekcji: Na dzisiejszyc...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji)
Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji) Problem jednostek nie podporządkowujących się normom społecznym, wyłamujących się spod wpływu opiekunów występował we wszystkich okresach historycznych i wszystkich kulturach. Niedostosowanie społeczne jest właściwe nie tylko dla naszych czasów. Świadc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,