plik doc

Prawo cywilne wykład 1

Prawo cywilne 14.02.2009r. wykład 1 Prawo cywilne, kodeks cywilny, osoba fizyczna, zasada słuszności, zasada współżycia społecznego, zdolność do czynnosci prawnej osoby fizycznej, norma prawna, przepis prawny.
Prawo cywilne 14 luty 2009 rok. Wykład 1 Książki polecane: Prawo cywilne - część ogólna -Autorzy: Zbigniew Radwański , Seria:  Podręczniki Prawnicze ,Wydawnictwo:  C.H. Beck , 2007 ; ? Kodeks cywilny w mowie i piśmie? Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:...

plik rtf

prawo miedzynarodowe

sciąga prawo miedzynarodowe i miedzynarodowe publiczne
Prawo miedzynarodowe publiczne‭ Prawo międzynarodowe publiczne jest zespołem norm regulujących stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu:‭ ‬nie tylko stosunki międzypaństwowe,‭ ‬ale także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami,‭ ‬tzn.‭ ‬Ogólnie stosunki między różnymi,‭ ‬niezależnymi od siebie I nie podlegającymi jakiejś wspólnej władzy państwowej podmiotami.‭ ‬Prawo to reguluje stosunki ze...

plik rtf

prawo miedzynarodowe

prawo miedzynarodowe
Prawo miedzynarodowe publiczne‭ Prawo międzynarodowe publiczne jest zespołem norm regulujących stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu:‭ ‬nie tylko stosunki międzypaństwowe,‭ ‬ale także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami,‭ ‬tzn.‭ ‬Ogólnie stosunki między różnymi,‭ ‬niezależnymi od siebie I nie podlegającymi jakiejś wspólnej władzy państwowej podmiotami.‭ ‬Prawo to reguluje stosunki zewnętrzne państw oraz oddziałuje na...

plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

Prawo cywilne z umowami w administracji
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo p...

plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

prawo cywilne
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo prywatne Już w III w. n.e....

plik doc

Związki Theodora Mommsena z Wrocławiem

Referat przygotowany na Prawo Rzymskie UO.
Marcin Sikorski Maciej Pyziak Związki Theodora Mommsena z Wrocławiem - prezentacja postaci (1817-1903) W 2002 r obchodziliśmy setną rocznicę przyznania literackiej Nagrody Nobla Theodorowi Mommsenowi jedynemu do tej pory przedstawicielowi nauk historyczno- prawnych wyróżnionych tą nagrodą. T. Mommsen uznawany jest za jednego z najwybitniejszych znawców historii...

plik pdf

prawo

..................
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ joanna.gotlib@wum.edu.pl Ignorantia iuris nocet Nieznajomość prawa szkodzi Prawo rzymskie ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA W BADANIACH NAUKOWYCH Gaweł G., Pater B., Potok H., Ogonowska D.: Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18(2): 105-110....

plik docx

Kilka żywotów prawa rzymskiego

Referat z prawa rzymskiego

„Kilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją”

według artykułu Tomasza Giaro

 Tematem naszego referatu jest artykuł Tomasza Giaro pt. „Kilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją”  (

plik doc

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Literatura: G. Wicik, Prawo zamówień publicznych, Beck, Warszawa 2007 r Wykaz aktów prawnych regulujących rynek zamówień publicznych w Polsce 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.) 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)...

plik doc

David Landes - "Wyjątkowość Europy" i "Wynalezienie wynalazku"

Krótki opis dwóch rodziałów książki Davida Landesa
Dwa następne rozdziały (3. Wyjątkowość Europy: odmienna droga, s. 49-66; 4. Wynalezienie wynalazku, s. 67-82) traktują o osobliwościach kultury Zachodniej Europy, czyniącymi ją zdecydowanie czymś innym od pozostałych cywilizacji. Niezwykle pozytywnie ocenia Landes europejskie średniowiecze (wbrew stereotypowym opiniom). Kultura średniowiecznej Europy stanowić miała swoisty amalgamat klasycznego dziedzictwa grecko-rzymskiego, germańskich zw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,