plik doc

obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu - krąpiec

tekst o prawie naturalnym i jego obowiazywalnosci w sumieniu - Krąpiec
Obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu. W oparciu o: M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne [w:] Dzieła t. X, Lublin 1993, s. 223-228. Prawo naturalne (lex naturalis) rozumie Krąpiec jako zbiór norm, którym podlegają wszyscy ludzie, ponieważ zostały one wszczepione przez Boga w serce każdego człowieka, tkwią u podstaw jego ludzkiej godności. Zasady te stanowią wytyczne dla sumienia nawet, gdy czł...

plik doc

GALAKTYKA POTRZEB PSYCHOLOGIA DĄŻEŃ LUDZKICH?

jesli kogos intersuje pedagogika, tu znajdzie ciekawa ksiazke. Zapraszam na moja strone, znajdziesz wiele ciekawych ksiazek z pedagogiki www.recenzje-net.blogspot.com
„GALAKTYKA POTRZEB PSYCHOLOGIA DĄŻEŃ LUDZKICH” Kazimierz Obuchowski Ilość stron – 344 Katarzyna Hałas Pierwszy rok pedagogiki Tematem tej książki są właściwie dwa pojęcia, które udało mi się wyróżnić, a mianowicie pragnienia i potrzeby...

plik doc

opracowane pytania dotyczące prawa i państwa

opracowane pytania dot. prawa i państwa
Prawo- pojęcie, rodzaje i funkcje. Prawo-zespół norm postępowania przyjmowanych przez dane państwo lub grupę państw zagwarantowanych przymusem państwowym i obowiązujących na danym terenie wszystkich ludzi niezależnie od ich indywidualnych systemów wartości oraz wszystkie instytucje prywatne i organy władzy publicznej. Rodzaje prawa: - Prawo stanowione (pozytywne) Musi być zapisane i odpowiednio ustanowione. Obowiązuje wszystkie osoby przebyw...

plik doc

Sieroctwo społeczne i naturalne

Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne.Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem.
Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne. Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem. Sieroctwo ? to stan człowieka opuszczonego, osamotnionego. Sieroctwo naturalne (biologiczne) ? utrata przez dziecko jednego bądź obojga...

plik doc

Ochrona powietrza,

depozycja, System ochrony atmosfery, żródła zaniecz, podział zanieczyszczeń, emitor, instrumenty ochrony atmosfery, efekt cieplarniany
DEPOZYCJA! Budowa atmosfery Ziemskiej: Od góry Termosfera ,mezopauza, Mezosfera ,stratopauza, Stratosfera ,Ozonosfera, trapopauza, Troposfera . Warunki Pobierania próbki w emitorze: 1.Strumień gazu musi być reprezentatywny dla całego źródła. 2.Pomiar powinien umożliwiać określenie objętości strumienia gazu Podział zanieczyszczeń 1.Gazo...

plik doc

semiotyka kultury

opracowane zagadnienia na egzamin
Semiotyka (gr.semaino ? znaczę, semainon ? znak, semeinon ? oznaka, semainomenon ? znaczenie) 1689 r. John Locke (Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego) reprezentacjonalistyczna teoria umysłu idee i rzeczy semiotyka ? rozważanie natury znaków, którymi posługuje się umysł pragnąc lepiej poznać otaczające nas rzeczy i przekazać innym naszą wiedzą. ZNAK- coś, co w jakikolwiek sposób daje dowolne określone pojęcie o jakimś przedmiocie Starożytna Grecja...

plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4

ćwiczenia 3 i 4
Pedagogika społeczna, ćwiczenia 3 i 4 Na następne ćwiczenia przeczytać: Pilch, Lepalczyk rozdział o grupie rówieśniczej Prezentacja Bogdan Suchodolski Prezentacja Helena Radlińska Środowisko ? krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym Rodzaje środowisk (podział wg kryterium rodzaju bodźców środowiskowych) Naturalne Społeczne Kulturowe Środowisko naturalne to układ geogr...

plik doc

Wprowadznie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Pedagogika spoleczno-opiekuncza
Krystyna Ablewicz Doświadczenie Naturalne podstawą pedagogiki per Se SKRYPT       Pedagogika „PER SE” – ujawnia zasadę stawania się człowiekiem „dzięki sobie”. Nie realizuje ona ( zasada) wartości- jest warunkiem umożliwiającym ich ( wartości) realizację. ( a z perspektywy...

plik docx

System prawa

System prawa

System prawa

Systemy naturalne powstają bez ingerencji człowieka, w sposób niezależny, powstają na skutek działania przyrody

Systemy sztuczne tworzone przez ludzi, określony plan realizacji, określony cel, któremu ma służyć.

System realny taki, gdzie elementami tworzącymi system są...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,