plik pdf

Prawo Aneta Mendrek

podstawy prawa
Podstawy Prawa Na podstawie: Gnela, Koczanowski, Szostak, Wiatrowski „Podstawy prawa dla ekonomistów” Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005 SPIS TREŚCI: I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE ......................................................................................................................... 1 II. PRAWO KONSTYTUCYJNE .......................................................................................................................................... 2 III....

plik doc

prawo karne skarbowe

...
Zagadnienia – PRAWO KARNE SKARBOWE – dr Igor Zduński       Pojęcie, znaczenie i funkcje prawa karnego skarbowego. Prawo karne skarbowe – stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego wyodrębnioną ze względów przedmiotowych, regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny godzące w interes finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo wspólnot europejskich oraz postępowanie w sprawach karnych skarbowych i postępowanie wykonawcze dotyczące wydanych...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
16.10.2010 r. - wykład 20 h - Egzamin - 3 pytania opisowe Literatura:       Wioletta Konarska- Wrzosek, Tomasz Oczkowski „Prawo karne skarbowe” PRAWO KARNE SKARBOWE – POJĘCIE, FUNKCJE Prawo karne skarbowe – stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego sensu largo, wyodrębnioną ze względów przedmiotowych, regulującą kwestię odpowiedzialności karnej za czyny godzące w interes finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo Wspólnot Europejskich oraz p...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY DR. IGOR ZDUŃSKI Ustawa z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (t. j. z 2007r., Nr 111, poz. 765, Nr 112, poz. 766 ze zmianami) „Prawo karne skarbowe” Tonarska, Wrzosek, Oczkowski, Skorupka. Prawo karne skarbowe (PKS) – elementy najistotniejsze : stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego, posiada pewna elementy wspólne dla prawa karnego powszechnego – one się pojawiają ale będą zmodyfikowane. Specjali...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY DR. IGOR ZDUŃSKI Ustawa z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (t. j. z 2007r., Nr 111, poz. 765, Nr 112, poz. 766 ze zmianami) „Prawo karne skarbowe” Tonarska, Wrzosek, Oczkowski, Skorupka. Prawo karne skarbowe (PKS) – elementy najistotniejsze : stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego, posiada pewna elementy wspólne dla prawa karnego powszechnego – one się pojawiają ale będą zmodyfikowane. Specjali...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
PRAWO KARNE SKARBOWE ĆWICZENIA MGR DOMINIK MELLER KPA, KPK, KC. Źródła prawa karno – skarbowego : KKS, KK, prawo wykroczeń, również ustawa szczególna – ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, zagrożone pod groźbą kary. Istnieją przepisy proceduralne, umieszczone w samym KKS – Tytuł II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, od art.113. Przepisy te odwołują się również do przepisów Kodeksu...

plik pdf

Skrypt KPC

Skrypt do kodeksu postepwania cywilnego
SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO CZERWIEC 2010 Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;) *bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęc...

plik pdf

Skrypt KPC

Skrypt z KPC
SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO CZERWIEC 2010 Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;) *bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęcie, charakter prawny i skut...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,