plik pdf

prawo cywilne

podstawowe zagdanienia
Autor: Mateusz Oleniacz Prof. dr hab. Bogusław Gawlik i dr hab. Fryderyk Zoll PRAWO CYWILNE I Notatki z wykładów Spis treści Część ogólna ...........................................................................................................................................2 Wykład 1 - Stosunek cywilnoprawny....................................................................................................2 Wykład 2 - Prawo podmiotowe. ..........................

plik pdf

prawo cywilne

podstawowe zagadnienia cz 2
Autor: Mateusz Oleniacz Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński i dr hab. Andrzej Kubas PRAWO CYWILNE II Notatki z wykładów 2008/2009 Spis treści Prawo rzeczowe.....................................................................................................................................2 Wykład 1 - Źródła prawa cywilnego. Księgi wieczyste..........................................................................2 Wykład 2 - Ogólna charakterystyka praw rzeczowyc...

plik doc

Prawo cywilne wykład 1

Prawo cywilne 14.02.2009r. wykład 1 Prawo cywilne, kodeks cywilny, osoba fizyczna, zasada słuszności, zasada współżycia społecznego, zdolność do czynnosci prawnej osoby fizycznej, norma prawna, przepis prawny.
Prawo cywilne 14 luty 2009 rok. Wykład 1 Książki polecane: Prawo cywilne - część ogólna -Autorzy: Zbigniew Radwański , Seria:  Podręczniki Prawnicze ,Wydawnictwo:  C.H. Beck , 2007 ; ? Kodeks cywilny w mowie i piśmie? Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:...

plik doc

prawo cywilne - Oświadczenie woli i prokura

prawo cywilne wykład 2 dnia 19 kwiecień 2009 rok oświadczenie woli prokura pełnomocnictwo
Prawo cywilne dnia 19 kwiecień 2009 r. Wykład 2 Oświadczenie woli- następuje przy podpisywaniu umowy między dwoma stronami. Musi to być forma pisemna zrozumiała nawet dla osób trzecich. Rodzaje czynności prawnej : jednostronne ? czynności , które dochodzą do skutku przez oświadczenie woli przez jedną stronę np. Testament. Dwustronne ? czynności skład...

plik doc

Prawo cywilne wykład nr 2

prawo cywilne wykład nr 2
PRAWO CYWILNE Wykład nr 2 19.04.2009 r. Pytania: Co to jest prawo zwyczajowe? Co to jest osoba fizyczna? Zdolność do czynności prawnych (brak świadomości lub swobody, błąd, brak zdolności) Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej, uznanie za zmarłego. Wady oświadczenia woli. Prokura Oświadczenie woli Co musi mieć oświadczenie woli? musi być zrozumiałe dla wszystkich swoboda (nie jest zawierane pod przymusem) poważne (ułożone na serio)...

plik doc

Prawo cywilne - wykład 3

ubezwłasnowolnienie, zdolność do czynności prawnych, uznanie za zmarłego
Prawo cywilne dnia:10 maj 2009 r. Wykład 3 Brak zdolności do czynności prawnej : W prawie Polskim nie mają zdolności do czynności prawnych osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie ( Art. 12 K.C). Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnej nie jest ważna ( art.14 K.C). Jednakże od tej zasady K.C. Wprowadza wy...

plik doc

Prawo cywilne - wykład 4

24.05.2009 rok Prawo cywilne wykład 4 wywłaszczenie, zasiedzenie
Prawo cywilne dnia 24 maj 2009 Wykład :4 Zasiedzenie : Zasiedzenie i przemilczenie są sposobem nabycia własności na skutek upływu czasu , który powoduje , że dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo a inna osoba je nabywa. Wobec tego zasiedzenie polega na nabyciu prawa rzeczowego na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną, a przemilczenie z powodu tego , że wła...

plik doc

PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

Prawo cywilne Pytania na egzamin oraz odpowiedzi, opracowany materiał na egzamin ustny
Prawo cywilne ? pytania na egzamin ustny Co to jest prawo zwyczajowe Co to jest osoba fizyczna Zdolność do czynności prawnych (pełna, ograniczona, brak) Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej Uznanie osoby za zmarłego 4 wady oświadczenia woli ? wymienić + omówić Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa Zasiedzenie Wywłaszczenie PRAWO ZWYCZAJOWE prawo...

plik doc

PRAWO CYWILNE prawo zwyczajowe norma prawna osoba fizyczna itd

wykład 1
Prawo cywilne wykład 1 Prawo zwyczajowe ? prawo nie pochodzące od żadnej instytucji, lecz wykształcone przez społeczeństwo w toku historii (to coś co się ciągle wydarza, ludzie to sobie opowiadają i w pewnym momencie staje się obowiązującą normą) prawo zwyczajowe może być regionalne prawo angielskie (I częściowo w USA) jest prawem zwyczajowym w Polsce w 1934r. Kodeks Prawa Handlowego miał artykuł o uczciwości przedsiębiorcy, zabezpieczał więc przed oszustwami...

plik doc

PRAWO CYWILNE oświadczenie woli pełnomocnictwo prokura itd

wykład 2 i 3
Prawo cywilne wykład 2 i 3 OŚWIADCZENIE WOLI Oświadczenie woli dwie strony oświadczają swoją wolę art. 60 KC chodzi o podpisywanie umów Jakie musi być oświadczenie woli? zrozumiałe (odpowiednio sformułowane) swobodne (nie pod przymusem) na serio (poważne) RODZAJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH Czynności prawne dzielimy na: jednostronne dwustronne odpłatne nieodpłatne zobowiązujące rozporządzające konsens...

Ostatnie wyszukiwania