plik docx

prawo administracyjne

notatki z wykładów

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa regulującą ustrój, kompetencje organów administracji publicznej atakże tryb postępowania przed tymi organami. Prawo administracyjne należy do działu prawa publicznego podobnie jak prawo konstytucyjne i karne...

plik doc

Prawo Administracyjne

Notatka z wykładu
PRAWO ADMINISTRACYJNE 21.03.2010 Metoda administracyjno-prawna- charakteryzuje się gładkością, która ujawnia się w różnym nasileniu. Władztwo administracyjne (imperium) to: 1)Możność jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej obywatela- stosunki sankcjonowane: Autorytatywność konkretyzacji prawa- to organ a nie strona rozstrzyga co jest uprawnieniem lub obowiązkiem w danej sytuacji, Decydujący charakter oświadczenia woli organu, Przywilej domniemani...

plik doc

Prawo Administracyjne

Wykład 1 i 2. ;)
PRAWO ADMINISTRACYJNE. WYKŁAD NUMER 1. 1.Określenie administracji. 2.Administracja może być rozpatrywana w ujęciach. 3.Definicje Pozytywne. 4.Definicje Negatywne. 5.Rodzaje administracji publicznej. 6.Podział Administracji. 7.Prawo Administracyjne (Pojęcie). 8.Podział prawa administracyjnego. 9.Istota prawa administracyjnego. 10.Cechy charakterystyczne prawa administracyjnego. 11.Źródła prawa administracyjnego. 12.Pojęcia : Konstytucja, Umowa, Rozporządzenie....

plik pdf

Prawo Aneta Mendrek

podstawy prawa
Podstawy Prawa Na podstawie: Gnela, Koczanowski, Szostak, Wiatrowski „Podstawy prawa dla ekonomistów” Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005 SPIS TREŚCI: I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE ......................................................................................................................... 1 II. PRAWO KONSTYTUCYJNE .......................................................................................................................................... 2 III....

plik doc

Zagadnienia Prawo Administracyjne


Zestaw pytań na egzamin Prawo administracyjne Katedra Prawa Administracyjnego 1. Pojęcie i normy prawa administracyjnego. I. a) Prawo Administracyjne: jest to zespół norm regulujących działalność administracyjną ( w sensie przedmiotowym), a szerzej jest to prawo, które normuje administrację publiczną. b) Prawo administracyjne dzieli się na prawo ustrojowe, prawo procesowe i prawo materialne. II. a) Norma prawa administracyjnego: zbiór przepisów regulujących zakres działania, komp...

plik doc

postsadadm iwona

notatki na cwiczenia
POSTĘPOWANIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA MGR ŁUKASZ SZEMPLIŃSKI Postępowanie sądowo-administracyjne – jest to regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności procesowych sądu administracyjnego i innych podmiotów tego postępowania w celu rozstrzygnięcia sporu o zgodność z prawem działania bądź zaniechanie działania przez organ wykonujący administrację publiczną. Źródła prawa sądowo administracyjnego :       Ustawa...

plik doc

postsadadm iwona

notatki na cwiczenia
POSTĘPOWANIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA MGR ŁUKASZ SZEMPLIŃSKI Postępowanie sądowo-administracyjne – jest to regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności procesowych sądu administracyjnego i innych podmiotów tego postępowania w celu rozstrzygnięcia sporu o zgodność z prawem działania bądź zaniechanie działania przez organ wykonujący administrację publiczną. Źródła prawa sądowo administracyjnego :       Ustawa...

plik doc

prawo administracyjne

prawo administracja notatki
      POJĘCIE ADMINISTRACJIWystępuje w trzech znaczeniach: Administracja oznacza wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych To działalność o specjalnych cechach podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznymTo ludzie zatrudnieni( powołani, nominowani, wybierani, przyjęci w oparciu o umowę cywilną) w strukturach wyodrębnionych w 1 znaczeniu.Pona...

plik doc

ADMINISRACJA


Wiadomości z zakresu prawa administracyjnego Czym jest administracja? Administracja - jest to rozbudowana struktura jednostek, które realizują powierzone państwu przez obywateli zadania. Celem ich jest zaspokajanie potrzeb obywateli. Prawo administracyjne - jest to gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej, przy czym dzieli się je na prawo ustrojowe, materialne i procesowe. Przy analizie struktur administracyjnych należy już na wstępie podkreślić, że administracja państ...

plik docx

Prawo Cywilne

Wykłady z prawa cywilnego, zawierają podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego. Są to notatki autorskie stworzone na podstawie wykładów z prawa cywilnego i skryptu z poprzednich lat. Skrypt ma charakter pomocniczy.

Zdarzenia Cywilno- Prawne

Zdarzenie z którego zaistnieniem norma prawna wiąże skutek prawny w postaci powstania, ustania lub zmiany stosunku cywilno prawnego.

Dzielimy na

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,