plik doc

Zagadnienia Prawo Administracyjne


Zestaw pytań na egzamin Prawo administracyjne Katedra Prawa Administracyjnego 1. Pojęcie i normy prawa administracyjnego. I. a) Prawo Administracyjne: jest to zespół norm regulujących działalność administracyjną ( w sensie przedmiotowym), a szerzej jest to prawo, które normuje administrację publiczną. b) Prawo administracyjne dzieli się na prawo ustrojowe, prawo procesowe i prawo materialne. II. a) Norma prawa administracyjnego: zbiór przepisów regulujących zakres działania, komp...

plik doc

Prawo Administracyjne

Wykład 1 i 2. ;)
PRAWO ADMINISTRACYJNE. WYKŁAD NUMER 1. 1.Określenie administracji. 2.Administracja może być rozpatrywana w ujęciach. 3.Definicje Pozytywne. 4.Definicje Negatywne. 5.Rodzaje administracji publicznej. 6.Podział Administracji. 7.Prawo Administracyjne (Pojęcie). 8.Podział prawa administracyjnego. 9.Istota prawa administracyjnego. 10.Cechy charakterystyczne prawa administracyjnego. 11.Źródła prawa administracyjnego. 12.Pojęcia : Konstytucja, Umowa, Rozporządzenie....

plik doc

Prawo administracyjne

bardzo dobre notatki z prawa admin. kierunek aministracja
POJĘCIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO: SZERSZE - normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej jako części aparatu państwowego, a także zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. W tym znaczeniu prawo administracyjne składa się z 3 części ?prawa o ustroju Admin. państwowej , prawa materialnego , prawa proceduralnego....

plik doc

Prawo administracyjne

Trochu przydatnej wiedzy na egzamin z adminsitracyjnego
CZĘŚĆ PIERWSZA I ADMINISTRACJA I PRAWO ADMINISTRACYJNE Pojęcie administracji: kryterium przedmiotowe: działalność oparta na prawie, mająca na celu realizację zadań publicznych kryterium podmiotowe: działalność organów administracyjnych. Prawo administracyjne: są to normy prawne regulujące organizację i zachowanie organów administracji publicznej i osób na zewnątrz tej administracji oraz zachowanie osób fizycznych i innych podmio...

plik doc

Prawo Administracyjne

Notatka z wykładu
PRAWO ADMINISTRACYJNE 21.03.2010 Metoda administracyjno-prawna- charakteryzuje się gładkością, która ujawnia się w różnym nasileniu. Władztwo administracyjne (imperium) to: 1)Możność jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej obywatela- stosunki sankcjonowane: Autorytatywność konkretyzacji prawa- to organ a nie strona rozstrzyga co jest uprawnieniem lub obowiązkiem w danej sytuacji, Decydujący charakter oświadczenia woli organu, Przywilej domniemani...

plik docx

prawo administracyjne

notatki z wykładów

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa regulującą ustrój, kompetencje organów administracji publicznej atakże tryb postępowania przed tymi organami. Prawo administracyjne należy do działu prawa publicznego podobnie jak prawo konstytucyjne i karne...

plik doc

prawo administracyjne

prawo administracja notatki
      POJĘCIE ADMINISTRACJIWystępuje w trzech znaczeniach: Administracja oznacza wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych To działalność o specjalnych cechach podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznymTo ludzie zatrudnieni( powołani, nominowani, wybierani, przyjęci w oparciu o umowę cywilną) w strukturach wyodrębnionych w 1 znaczeniu.Pona...

Ostatnie wyszukiwania