plik doc

teoria i praktyka pracy socjalnej

wiadomości na egzamin w formie ściągi
CELE PRACY SOCJALNEJ Cele ratownicze : mają zabezpieczyć byt człowieka, Cele kompensacyjne (czyli wyrównawcze, uzupełniające): zabezpieczenie potrzeb osoby cierpiącej na niedostatek np. stypendia socjalne, Cele ochronne: mają minimalizować negatywny wpływ czynników, których nie można zmienić np. chcąc chronić dzieci z środowisk zagrożonych tworzy się świetlnice dla nich. Cele promocyjne: mają pomóc osobom i rodzinom osiągnięcie lepszych warunków życia...

plik odt

dziecko jako praktykant- wstępLew Wygotski, wybitny rosyjski psycholog, mimo krótkiego życia dokonał przełomu w psychologii rozwojowej. Jego teoria do dziś inspiruje psychologów na całym świecie, choć przez ponad dwadzieścia lat jego prace były zakazane w stalinowskiej Rosji.
Dziś
prace Wygotskiego są jednym z ważniejszych źródeł inspiracji dla współczesnej psychologii rozwojowej.
Głębia i zak...

plik pdf

zagadnienie teoria i praktyka wychowania


Definicje: wychowanie *dyrektywne- bezpośrednie. Bezpośrednia, a więc z góry ukierunkowana interwencja w rozwój wychowanka jest dostrzegana zwłaszcza przez zwolenników Socjologizm uwydatnia związane z wychowaniem oddziaływania zewnętrzna na wychowanka. W wychowaniu dyrektywnym zakłada się, że wychowawca jest w pełni odpowiedzialny za rozwój wychowanków, wie czego oni potrzebują i w jakim powinno się podążać. K. Marks *niedyrektywne- to wspomaganie wychowanków w ich osobistym rozwoju. To k...

Ostatnie wyszukiwania