plik doc

Nadciśnienie

Ankieta skierowana do osób, które przebyły udar mózgu. Celem badania jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego.
POZIOM WIEDZY NA TEMAT NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO OSÓB PO PRZEBYTYM UDARZE MÓZGOWYM Cel badania: Sprawdzenie ogólnej wiedzy badanych na temat nadciśnienia tętniczego krwi. Me...

plik odt

rehabilitacja

esej-rehabilitacja
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/min, R...

plik odt

rehabilitacja

rehabilitacja- udar mózgu
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/...

plik doc

test neurologia

test neurologia
1. W przypadku podejrzenia miastenii najlepszą metodą diagnostyczną jest:       CT głowy       MRI głowy       EMG       EEG       angiografia 2. Badanie angiograficzne wykonuje się w przypadku podejrzenia:       udaru niedokrwiennego       tętniaka       malformacji naczyniowej       prawidłowe b i c      ...

plik doc

Udar niedokrwienny mózgu

Udar niedokrwienny mózgu - opis przypadku
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCAH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Udar niedokrwienny mózgu Kielce 2012 Historia choroby: 1. Dane o pacjencie: Nazwisko i imię: . Wiek: 48 Stan cywilny: rozwiedziona. Wykształcenie: wyższe. Zawód: krawcowa. Miejsce zamieszkania: miasto. 2. Rozpoznanie: Udar niedokrwienny mózgu. 3. Główne dolegliwości: Pacjentka --- lat 48 z zawodu nauczyciel została przyjęta do Kliniki w trybie nagłym. W chwili...

plik docx

Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentem po udarze mózgu

Pielęgniarka (pielęgniarz) jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia sprawujący opiekę medyczną nad pacjentem (podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystujący przy zabiegach, operacjach, wypełniający zlecenia lekarskie w proces

Pielęgniarka (pielęgniarz) jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia sprawujący opiekę medyczną nad pacjentem...

plik pdf

testy pielęgniarstwo ratunkowe

Test pielęgnarstwa ratunkowego + odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi na czerwono 1. Postępowanie wstępne w przypadku OZW obejmuje podanie: 1. Tlenu, metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny 2. Tlenu, nitrogliceryny, dopaminy, morfiny 3. Tlenu, morfiny, dopaminy, metoprololu 4. Tlenu, nitrogliceryny, aspiryny, morfiny 2. Wykonanie 12-sto odprowadzeniowego EKG u pacjenta z bólem wieńcowym zapewnia z wyjątkiem: 1. Możliwości wczesnego rozpoznania zawału z uniesieniem odcinka ST 2. Możliwości wczes...

plik pdf

udar niedokrwienny

udar niedokrwienny
Udar Mózgu 2008, tom 10, nr 2, 83–90 Copyright © 2008 Via Medica ISSN 1505–6740 PRACA ORYGINALNA Problemy opiekunów chorych po udarze mózgu Problems of stroke patient caregivers Justyna Maria Morawska*, Aleksandra Gutysz-Wojnicka Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Streszczenie ________________________________________________________________________ Wstęp. Po zakończeniu hospitalizacji z powodu udaru mózgu...

plik docx

nadwaga

wszystko o nadwadze w krótki i zwięzły sposób

Pielęgniarstwo  rok  I

                                                                      Temat  „Nadwaga”

    Nadwaga to zaburzenie homeostazy pr...

plik doc

edukacja chorego po udarze mózgu

edukacja chorego po udarze mózgu
Program edukacji dla pacjenta po udarze Opis stanu pacjenta W oparciu o wywiad i obserwację, zgromadzone zostały informacje niezbędne do określenia zapotrzebowania pacjenta na wsparcie edukacyjne oraz stworzenie dla niego oraz rodziny programu edukacyjnego. Pacjent B. J. lat 66 zamieszkały w Lublinie, przebywał na oddziale neurologii od dnia 05.02.2012r. z rozpoznaniem udarem niedokrwiennym lewej półkuli mózgu. Chory trafił do szpitala z niedowładem p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,