plik doc

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z udarem krwotocznym mózgu

Definicja udaru
Temat: „Udar”       1. Udar mózgu - to nagłe zaburzenie krążenie mózgowego wskutek niedokrwienia (zatkanie przez zakrzep lub zator naczynia mózgowego) albo krwawienia z nagle pękniętego naczynia krwionośnego. Wiodącymi przyczynami udarów są nadciśnienie tętnicze oraz zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych, malformacje naczyniowe (tętniaki, naczyniaki), choroby serca wady serca, zwłaszcza wada zastawki dwudzielnej, zawały mięśnia sercowego).     &...

plik odt

Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu

Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Najczęstszymi objawami udaru mózgu są: jednostronne osłabienie albo drętwienie kończyn, zaburzenia w rozumieniu mowy lub niemożność wypowiadania słów, zaburzenia widzenia.
TEMAT: Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyn...

plik doc

Udar mózgu

Udar
Temat: „Udar”       1. Udar mózgu - to nagłe zaburzenie krążenie mózgowego wskutek niedokrwienia (zatkanie przez zakrzep lub zator naczynia mózgowego) albo krwawienia z nagle pękniętego naczynia krwionośnego. Wiodącymi przyczynami udarów są nadciśnienie tętnicze oraz zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych, malformacje naczyniowe (tętniaki, naczyniaki), choroby serca wady serca, zwłaszcza wada zastawki dwudzielnej, zawały mięśnia sercowego).       Podzi...

plik doc

rehabilitacja chorych po udarze mózgu

Skutki udaru, którymi są porażenie lub niedowład przeciwnej do udaru strony ciała owocują m.in. zaburzeniami sprawności fizycznej .Trudności w zmianie pozycji w lokomocji czy samoobsłudze sprawiają że pacjent traci możliwośc pracy i pełnego udziału w życiu społecznym, czasem dochodzi do zmian w relacjach rodzinnych i małżeńskich ,co powoduje pogorszenie stanu psychicznego pacjenta.
Rehabilitacja chorych po udarze mózgu Udar mózgu jest jednym z najistotniejszych problemów medycznych i ekon...

plik docx

udar niedokrwienny

udar niedokrwienny

Udar mózgu

Udarem mózgu nazywamy zespół objawów klinicznych, które cechują się nagłym wystąpieniem ogniskowych lub uogólnione zaburzenia czynności mózgu. Utrzymują się, o ile wcześniej nie spowodują zgonu, dłużej niż 24 h i niemających innej przyczyny niż naczyniowa. Udary mózgu stanowią jedną z najczęściej spotykanych chorób układu nerwowego. Udar...

plik docx

diabetologia

praca samokształceniowa- powikłania

Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa

             Kierunek: Pielęgniarstwo

              Studia: drugiego stopnia                       ...

plik docx

Udar niedokrwienny

problemy pacjenta z udarem niedokrwiennym

Udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonów i główną przyczyną niepełnosprawności. Obecna wiedza dotycząca udaru mózgu pozwoliła na wprowadzenie skutecznych metod profilaktyki i leczenia tej choroby. Osiemdziesiąt procent udarów mózgu ma etiologię niedokrwienną, pozostała część to udary krwotoczne (u.k.).

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,