plik doc

administracyjne prawo

administracjyjne prawo gospodarcze
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Pojęcie administracji gospodarczej i jej główne obszary. Pojęcie i podział prawa publicznego gospodarczego i jego główne obszary. Prawo publiczne – prawo prywatne w sferze gospodarczej. Prawo publiczne gospodarcze jako część prawa publicznego. Pojęcie prawa gospodarczego. Zasady prawa publicznego gospodarczego. Władztwo publiczne w administracji gospodarczej. Administracja państwowa i prawo administracyjne wobec gospodar...

plik doc

Gruźlica

artykuły dotyczące gruźlicy
Tytuł oryginału: Metody molekularne w różnicowaniu bakterii kompleksu Mycobacterium tuberculosis. Tytuł angielski: Molecular methods used in discrimination of Mycobacterium tuberculosis complex. Autorzy: Żaczek Anna, Dziadek Jarosław Źródło: Zakażenia 2013: 13 (2) s.88-95, il., bibliogr. 40 poz., sum. ISSN: 1644-4957 Sygnatura GBL: 313,628       Tytuł oryginału: Gruźlica u dzieci. Tytuł angielski: Pediatric tuberculosis. Autorzy: Wojsyk-...

plik rtf

psychologiczne determinanty zdrowia i choroby


PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY ZDROWIA l CHOROBY W połowie XX wieku na plan pierwszy jako przyczyny zgonów wysunęły się przewlekłe choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, udary, a także wypadki kończące się śmiercią. Wzrasta rola psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, ponieważ w chorobach chronicznych czynniki psychospołeczne mają poważny udział. Dotyczy to zarówno etiologii, jak i przebiegu tych chorób, a także leczenia i rehabilitacji pacjentów. ^Współczesna medyc...

plik doc

Schemat ćwiczenia treningowego: cwiaczenia treningowe

Schemat ćwiczenia treningowego + ćwiczenia treningowe
Schemat ćwiczenia treningowego: 1. Polecenie otwarte- prowokowanie do podjęcia decyzji, postawienie uczestnika w sytuacji wyboru. 2. Wykonanie polecenia przez uczestników. 3. Konfrontacja- zestawienie prac na forum, grupy poznają inne rozwiązania. 4. Omówienie ćwiczenia- refleksje nad całą sytuacją. 5. Spróbuj inaczej- podobne ćwiczenie, poszukiwanie nowych rozwiązań przez uczestników. TRENING - to proces w ciągu wszystkich ćwiczeń...

plik doc

Zawód, praca zawodowa-Zawodoznawstwo

CELE PRACY ZAWODOWEJ PRACA ZAWODOWA W LITERATURZE PEDAGOGICZNEJ
30.03.2010 Zawód, praca zawodowa- Zawodoznawstwo Według Jana Szczepańskiego istnieją 3 znaczenia terminu "zawód": jest to wewnętrznie spójny system czynności, stanowiących dla jednostki źródło utrzymania i określających jej pozycję społeczną; stałe wykonywanie pewnych czynności bez względu na to, jakie posiada się kwalifikacje; populacja osób wykonujących te same czynności, np. lekarskie czy nauc...

plik doc

prezentacja kofeina

prezentacja
Kofeina Organiczny związek chemiczny, jest środkiem psychoaktywnym z grupy stymulantów. Jest stosowana jako dodatek do niektórych produktów, w tym napojów energetyzujących a także do innych napojów, przede wszystkim gazowanych, takich jak cola. Po dłuższym okresie regularnego przyjmowania kofeiny występuje zjawisko tolerancji, czyli stopniowego osłabienia odpowiedzbiologicznej ustroju. Kofeinę wykrywa się u wielu gatunków roślin. Najbardziej rozpowszechnionymi źródłami kofeiny...

plik doc

metodologia badań społecznych

Zagadnienia do egzaminu z metodologi badań społecznych
Nauka poznanie uogólnione przebiegajace według okreslonych reguł. Orientacje metodologiczne: struktury poznawcze umożliwiajace konceptualiację i organizację badań empirycznych Dwa podstawowe źródła poznania w filozofii Rozum (racjonalizm) - jako podstawowe źródło poznania ale nie jedyne, intelektualna intuicja umozliwia wgląd w prawdy ogólne; doswidczenie (empiryzm) ? poznanie tkwi w regułach indukcji za pomocą których dokonuj...

plik doc

Fotolitotrofy, chemoorganotrofy, chemolitotrofy - którtka charakteryst


FOTOAUTOTROFY- są to samożywne mikroorganizmy zdolne do syntezy prostych związków organicznych z dwutlenku węgla i wody z wykorzystaniem energii świetlanej. Charakterystycznym procesem jest fotosynteza. Do tych mikroorganizmów zaliczamy: bakterie purpurowe i zielone(zawierające bakteriochlorofil) oraz sinice. * Niektóre fotoautotrofy ( bakterie purpurowe) przeprowadzają fotosyntezę w warunkach beztlenowych. Mikroorganizmy te wykorzystują nie wodę lecz inny zredukowany związek organi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,