plik doc

Pytania na Egzamin z Termodynamiki

Pytania na Egzamin z Termodynamiki
PYTANIA Z PODSTAW TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ NA EGZAMIN ! 'N'       Co to jest stan termodynamiczny?       W jaki sposób określa się w termodynamice ilość substancji?       Co to jest umowny metr sześcienny?       Jakie są związki między ilościami substancji wyrażonymi w różnych jednostkach?       Co to jest Zerowa Zasada Termodynamiki?       Co to jest te...

plik rtf

Podziały i funkcje socjologii

Praca zaliczeniowa na I semestr studium
Podziały i funkcje socjologii       Kiedy w 1837 Auguste Comte po raz pierwszy użył pojęcia "socjologia" nikt nie przypuszczał że ta nauka kiedyś będzie tak szeroką dziedziną wiedzy, obejmującą wiedzę zarówno z zakresu botaniki i zoologii w kontekście wzajemnego wpływania na siebie zwierząt i roślin po politykę międzynarodową. Nauka ta bowiem zajmuje się badaniem szeroko rozumianych stosunków społecznych, analizą i diagnozą wzajemnego...

plik docx

Książę N. Machiavelli

Praca na temat polityki wg Machiavellego

POLITYKA WEDŁUG MACHIAVELLEGO

„Trzeba zrozumieć, że książę, a szczególnie nowy, nie może postrzegać tych wszystkich rzeczy, dla których uważa się ludzi za dobrych, bowiem dla utrzymania państwa musi częstokroć działać wbrew wierności, wbrew miłosierdziu, wbrew ludzkości, wb...

plik doc

interdyscyplina w edukacji

interdyscyplina w edukacji
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Kierunek: Pedagogiczny Specjalność: Resocjalizacja klasa I gr. 2 Agata Kościelak ISTOTA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ NAUKI O EDUKACJI Szczecin 2008 Spis treści :       Co to jest interdyscyplina?       dziedziny wychowania       cele diagnozy interdy...

plik docx

Dewey

Biografia

John Dewey  ur. 20 października 1859 w Burlington w stanie Vermont,  zm. 1 czerwca 1952

w Nowym Jorku filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twórca koncepcji szkoły pracy (18961902) w Chicago. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Nowym...

plik docx

Socjologia ściąga pierwszy rok

Socjologia

SOCJOLOGIA-nauka społ.,której celem jest badanie i opisywanie społ. I grup ludzkich.Do podst przedm. Analiz socjologicznych zalicz.:-procesy i zjawiska zach.rzecz. społ.(tramwaje,ulice)-wszelkie przejawy i normy życia społ.(życie gr.)-struktury społ.-zbiorowości-układy interakcji społ.-traktowanych jako czynnik konstytuujących i podtrzymujący istnienie gr.społ.-prowadzenie teoretyczny...

plik doc

psychologia

psychologia w pigułce
Psychologia ((-: To nauka empiryczna wywodząca się z filozofii zajmująca się anatomią stanów psychicznych. Jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest człowiek (czy grupa ludzi) a jej celem jest badanie zachowania i procesów psychicznych. Analiza procesów wewnętrznych jednostki może się odbywać za pomocą i n t r o s p e k c j i (samoobserwacji). Człowiek wnika niejako w swoje "przeżycia" , obserwuje swój wewnętrzny świat. Podobnie jak wiele...

plik doc

psychologia - ogólne

psychologia informacje ogólne, rozwój psychologii naukowej
PSYCHOLOGIA Słowo „psychologia” pochodzi od greckiego słowa „ψυχή” (Psyche), czyli dusza, i „λόγος” (logos), czyli słowo, myśl, lub rozumowanie i dosłownie oznacza „naukę o duszy”. Jest to nauka empiryczna (opiera się na doświadczeniach), zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Bada także wpływ tych zjawisk na interakcje międzyludzkie oraz z otoczeniem. Dotyczy ona g...

plik odt

Psychologia społeczna III rok

1. Psychologia społeczna 2. Zasada trzech 3. Efekt Pigmaliona 4. Teoria zgodności poznawczej i atrybucji 5. Potrzeby społeczne człowieka 6. Komunikacja 7. Miłość: składniki, fazy związku, pułapki 8.Wpływ społ./manipulacja/konformizm posłuszeństwo. ITD...
Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na...

plik odt

Psychologia społeczna III rok

Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuywu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,