plik docx

ból zęba

co to jest, objawy, przyczyny, leczenie

Ból zębów - to ból szczęki i twarzy. Jego przyczyną jest zwykle jakiś problem

z zębem. Ból zębów może być spowodowany przez podrażnienie nerwu korzenia,

plik docx

ból zęba

objawy, przyczyny, leczenie

Ból zębów - to ból szczęki i twarzy. Jego przyczyną jest zwykle jakiś problem

z zębem. Ból zębów może być spowodowany przez podrażnienie nerwu korzenia,

plik docx

nikotynizm

co to jest nikotynizm, długofalowe skutki

Długofalowe skutki nikotynizmu

Nikotynizm uzależnienie od nikotyny.

Nikotyna - Nikotyna ma zdolność odkładania się w organizmie człowieka lub wywoływania natychmiastowych objawów. Doraźnie nikotyna działa na człowieka pobudzająco. Podczas palenia papierosa wyst...

plik doc

sciąga z gleboznastwa

minerały skały maciezyste czynniki glebotwórcze podstawowe własciwosci fizyczne gleb, i takie tam jeszcze inne
1. Minerały - definicja i ich podział. 2. Minerały ilaste - powstawanie, podział i właściwości. 3. Skały, ich definicja i podział. 4. Procesy niszczące powierzchnię skorupy ziemskiej i ich rola w procesach glebotwórczych. 5. Skały macierzyste gleb Polski ze szczególnym uwzględnieniem skał osadowych. 6. Definicja gleby. 7. Powstawan...

plik doc

OBIEG WĘGLA W PRZYRODZIE

obieg wegla
6. Historia ekologii – obieg wybranego pierwiastka w ekosystemie. OBIEG WĘGLA W PRZYRODZIE Krążenie węgla w przyrodzie jest prawie tym samym, co krążenie materii w ogóle. Myślimy wtedy przede wszystkim o materii organicznej, materii której konstrukcja oparta jest na węglu. Należy pamiętać, że istnieje również węgiel w postaci związków nieorganicznych. Ma on także niebagatelne znaczenie w przyrodzie. Na Ziemi istnieje kilka głównych zbiorników węgla: atmosfera, wody...

plik pdf

Gleba

bonitacja
Bonitacja gleb Strona 1 z 4 Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy rolniczej przydatności gleb Sposób trwałego użytkowania gleby wpływa bardzo wyraźnie na jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz wartość użytkową. Obok systematyki przyrodniczej wyróżniono kategorie użytkowe gleb. Na terenie Polski do najważniejszych kategorii gleb zaliczamy: - gleby orne = g. uprawne - gleby darniowe = g. pod trwałymi użytkami zielonymi (łąkowo-pastwiskowymi) - gleby leśne - gru...

plik doc

Opis

ochrona
-------+---------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+ 1 Numer profilu2 Temat3 Data4 Autor opisu5 WspółrzędneE6 Lokalizacja 7 Wys. n.p.m.N8 Morfologia terenu (forma rzeźby)9 Położenie odkrywki 10 Nachylenie terenu11 Wystawa stoku12 Pokrycie głazami13 Wychodnie skalne14 Woda gruntowa, cm15 Erozja wodna 16 Kategoria użytkowania17 Roślina uprawna / Typ siedliskowy18 Typ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,