plik doc

Pomiar twardości metoda Brinella oraz statyczna próba ściskania UZ

sprawozdanie z wytrzymałości materialów metodą Brinella
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny Sprawozdanie Temat: Pomiar twardości metoda Brinella oraz statyczna próba ściskania Cele ćwiczenia Zapoznanie się z metodą twardości Brinella a także ze statyczną próbą ściskania próbek aluminiowych. Wprowadzenie do ćwiczenia: Twardość jest miarą odporności materiału przeciw lokalnym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni badanego przedmiotu, wskutek wciskania w nią...

plik doc

gazometria

interpretacja gazometrii
Gazometria to badanie służące do:       oceny wymiany gazowej (diagnostyka i monitorowanie leczenia niewydolności oddechowej)       równowagi kwasowo-zasadowej (diagnostyka i monitorowanie leczenia zaburzeń równowagi kwasowo - zasadowej). Rodzaj materiału do badań:       krew tętnicza (większa wiarygodność)       tętnica promieniowa – okolica zgięcia nadgarstkowego       tętnica u...

plik pdf

konstrukcje metalowe-wykłady

konstrukcje metalowe wykłady
Konstrukcje metalowe ______________________________________________________________________________________________ 35 Połączenia w konstrukcjach stalowych Rodzaje połączeń stosowanych we współczesnych konstrukcjach metalowych: • • • • • połączenia typu sworzniowego (nity, śruby zwykłe, śruby średniodokładne, sworznie), połączenia cierne (sprę one śrubami wysokiej wytrzymałości), połączenia czołowe /doczołowe/ (sprę one śrubami wysokiej wytrzymałości), połączen...

plik docx

Twardosc Rockwell

Badanie twardosci Rockwel

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instytut nauk technicznych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej

plik docx

Twardosc Rockwell

Badanie Rockwell

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instytut nauk technicznych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej

plik doc

Dobór materiału na koła zębate

Projekt doboru materiału na koła zębate
Daniel Drozdowski MiBm., sem. 2 Grupa 1 Dobór materiału na koła zębate Wymagania stawiane przed materiałami używanymi na koła zębate dotyczą skomplikowanych warunków pracy, które dotyczą przede wszystkim zagadnień: Wytrzymałościowych (takich jak wytrzymałość zmęczeniowa) Trwałościowych (twardość powierzchni, możliwość stosowania obróbki cieplnej i cieplno ? chemicznej). Technologicznych ? związanych...

Politechnika Koszalińska

<...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,