plik doc

statystyka

podstawowe pojęcia: kurtoza, skośność, rozkład zmiennych
MIARY DYSPERSJI – WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE  KURTOZA       Kategoria -Miara, kształtu rozkładu.       Statystyka - Kurtoza (g2 ) .       Opis - Wskaźnik informujący o tym, czy rozkład jest wysmukły (leptokurtyczny), czy spłaszczony (platokurtyczny). Dla rozkładu wysmukłego - g2 > 0 , dla rozkładu spłaszczonego- g2 < 0.       Zastosowanie - Wykorzystywany do określenia s...

plik odt

?Modlitwa do siebie? Stanisława Grochowiaka- próba analizy i interpret


1 „Modlitwa do siebie” Stanisława Grochowiaka- próba analizy i interpretacji 2 Stanisław Grochowiak Modlitwa do siebie „… Rzeczy wietrznej albo nocnego cienia- Nie przepłosz. Weź senny galop jutrzejszego jelenia: Na rozkosz. Nad wywiniętą wargą dziewczyny Scałowuj zamsz. Zdaj swą samotność na białe kotliny, Cierpienia tamże”. „ … Sorakte w śniegach. Przegraj je łuczywem, Żagiewką okadź. Gorczycznej wiedźmie, kostnicy mroźliwej Pogardę okaż. Rzeczy wietrznej albo...

plik doc

Próba analizy i interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej

krótka analiza wiersza \"Bal\" Wisławy Szymborskiej, oparta o internet i opracowania książkowe
Agnieszka Myślińska Próba analizy i interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej ?Bal?: Dopóki nie wiadomo jeszcze nic pewnego, bo brak sygnałów, które by dobiegły, dopóki Ziemia wciąż jeszcze nie taka jak do tej pory bliższe i dalsze planety, dopóki ani widu ani słychu o innych trawach zaszczycanych wiatrem, o innych drzewach ukoronowanych, innych zwierzętach udowodnionych...

plik doc

Pomiar twardości metoda Brinella oraz statyczna próba ściskania UZ

sprawozdanie z wytrzymałości materialów metodą Brinella
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny Sprawozdanie Temat: Pomiar twardości metoda Brinella oraz statyczna próba ściskania Cele ćwiczenia Zapoznanie się z metodą twardości Brinella a także ze statyczną próbą ściskania próbek aluminiowych. Wprowadzenie do ćwiczenia: Twardość jest miarą odporności materiału przeciw lokalnym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni badanego przedmiotu, wskutek wciskania w nią...

plik doc

sprawozdanie z wytrzymałości materiałów

sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, pełny tytuł: charakterystyka sprężyn i próba udarowego zginania, wersja poprawiona i przyjeta przez wykładowce :)
Laboratoria Wytrzymałość materiałówKierunek: ZimRok:2 Grupa: 1Aneta BaraniakJowita BoczulakAgnieszka KolendaTEMAT ĆWICZENIACharakterystyka sprężynPróba udarowego zginaniaData wykonania:13.12.07.rData oddania:21.01.08.r 1.Opis przeprowadzonego doświadczenia i aparatu pomiarowego Badaną sprężynę w przypadku ściskania umieszcza się m...

plik doc

Statyczna próba rozciągania

sprawozdanie z lab. wytrzymałość materiało, do ćwiczenia, statyczna próa rozciągania.
Protokół statycznej próby rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004 Data : 27.10.09 Imię i nazwisko wykonującego próbę : Wydział : BMiZ Grupa :ZP4 Typ maszyny wytrzymałościowej : HECKERT Temperatura otoczenia : 21,4°C Oznaczenie próbki--Gatunek materiału--Średnice zmierzoned11mm10,07d12mm10,08d21mm10,08d22mm10,09d31mm10,08d32mm10,08Średnica próbki na długości roboczejdmm10,07Maksymalna...

plik docx

ZAPOZNANIE SIĘ Z BUDOWĄ I DZIAŁANIEM MIKROSKOPÓW

Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem mikroskopów metalograficznych, optycznych odwróconych, próba narysowania zgładów. Zastosowane materiały i urządzenia Mikroskopy metalograficzne optyczne odwrócone: PZO, CARLZEISS JENA i wybrane próbki. Część teoretyczna a) Wzory na powiększenie mikroskopu: P_m= P_ok× P_ob ×c Pm = (l ×d)/(f_1×f_2 ) gdzie: P_m- powiększenie mikroskopu P_ok- powiększenie okularu P_ob- powiększenie obi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,