plik doc

Pomiar twardości metoda Brinella oraz statyczna próba ściskania UZ

sprawozdanie z wytrzymałości materialów metodą Brinella
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny Sprawozdanie Temat: Pomiar twardości metoda Brinella oraz statyczna próba ściskania Cele ćwiczenia Zapoznanie się z metodą twardości Brinella a także ze statyczną próbą ściskania próbek aluminiowych. Wprowadzenie do ćwiczenia: Twardość jest miarą odporności materiału przeciw lokalnym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni badanego przedmiotu, wskutek wciskania w nią...

plik docx

Sprawozdanie ze spotkania z dzieckiem

Sprawozdanie ze spotkania z dzieckiem

Sprawozdanie ze spotkania z dzieckiem.

Eksperyment I

Studentka zapoznaje chłopca(7 lat ) z kukiełką Kosmatkiem, który chce nauczyć się liczyć. Dziecko chętnie wita nowego kolegę i chce pomóc nauczyć go liczyć. Zadaniem chłopca jest uważnie przyglądanie się jak liczy Kosmatek i wskazanie w którym miejscu popełniał błędy. Nauka liczenia odbywa się za pomocą 18 kamyczków.

1 próba : Kosmatek liczy  1,2,3,4,...

plik doc

glebka-Opis metody objętościowej aparatem Scheiblera:

sprawozdanie
GLEBOZNAWSTWO ? SPRAWOZDANIE NR 2 Imie i nazwisko Kierunek wydział Temat: Oznaczenie zawartości węglanów węglanów glebie oraz oznaczenie stężenia jonów wodorowych. Metoda: Oznaczenie ilościowe zawartości węglanów węglanów próbce gleby przeprowadzamy za pomocy metody: Objętościowej aparatem Scheiblera. Oznaczenie stężenia jonów wodorowych wodorowych w tej próbce za pomoca metody: Elektrometrycznej pH-metrem. Opis metody objętościowej aparatem Scheiblera:...

plik doc

sprawozdanie dot. potencjometrii -przedmiot Analiza postaci leku

Temat: Pomiar ph roztworów. Ilościowe oznaczanie kwasu ortofosforowego (V) i kwasu chlorowodorowego metodą miareczkowania potencjometrycznego.
SPRAWOZDANIE NR Temat:       Pomiar ph roztworów. Ilościowe oznaczanie kwasu ortofosforowego (V) i kwasu chlorowodorowego metodą miareczkowania potencjometrycznego. Potencjometria: metoda elektroanalityczna jest metodą analizy ilościowej, którą można przeprowadzić bezpośrednio lub metodą miareczkowania potencjometrycznego. Z pot...

plik doc

pediatria

proces pielegnowania dziecka z oddziału pediatrycznego
Wydział Nauk Medycznych Kierunek: Pielęgniarstwo Licencjat II rok Rok akademicki 2009/2010 Grupa 4 SPRAWOZDANIE Z PROCESU PIELEGNOWANIA DZIECKA W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM Pielęgniarska ocena stanu bio ? psycho ? społ. dziecka Dane o dziecku: Imię i nazwisko (inicjały): N. S. Data urodzenia: 29. 12. 1998 r. Wiek: 12 lat Płeć: dziewczynka...

plik doc

SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II

pielęgniarstwo studia niestacjonarne
SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II STADIUM PACJENTA Imię i Nazwisko ? inicjały chorego M.B. Wiek: 58 lat Płeć: mężczyzna Rodzina: żona, dwie dorosłe córki Pacjent M.B. przyjęty do Kliniki Chorób Wewnętrznych dn. 04.01.2010 r. z powodu zatrucia alkoholowego. Stan ogólny chorego w siódmej dobie pobytu w szpitalu dobry. W trakcie hospitalizacji codzienne badania surowicy krwi wykazywa...

plik doc

dydaktyka

Dydaktyka
DYDAKTYKA Z ELEMENTAMI EDUKACJI MEDYCZNEJ „Dydaktyka” pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikos znaczy pouczający, a didaktika – uczę. žPo raz pierwszy użyto jej w 1613 roku w Niemczech. žKrzysztof Helwig i Joachim Jung, analizując działalność Wolfganga Radkego (językoznawcy i rzecznika nauczania) opracowali „Krótkie sprawozdanie z dydaktyki, czyli sztuki nauczania Ratychiusza”. Autorzy uważali dydaktykę za sztukę nauczania. Rodzaje dydaktyk: žDydaktyka ogólna...

plik pdf

Koszty - w aspekcie bilansowym i podatkowym

Koszty
•wtorek, 19 maja 2009  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem Art. 15 ust. 4b i 4c. •wtorek, 19 maja 2009 1  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku poda...

plik doc

rachunkowość pytania na egz

to są pytania na egzamin ustny z rachunkowości na UMCS w Lublinie u dr Nóżki.
Rachunkowość 1. Pojęcie i cel rachunkowości Rachunkowość- jest stanem odzwierciedlenia w mierniku pieniężnym sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz kompletnego ujmowania zachodzących w nich zjawiskach, procesach gospodarczych w uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form rozwiązań organizacyjnych i technicznych Cel rachunkowości- to identyfikacja, pomiar, przetwarzania oraz przekazywanie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,