plik doc

Tadeusz Peiper

Tadeusz Peiper- życiorys i twórczość
TADEUSZ PEIPER (pseudonim Marian Bielski)       Urodził się w Krakowie 3 maja 1891 roku w Podgórzu (prawobrzeżna dzielnica Krakowa)       Syn Marka Peipera, adwokata, asesora Rady Miejskiej, później wiceburmistrza w Podgórzu i Marii Elżbiety z domu Eisen       Miał trójkę rodzeństwa: brata Zygmunta (syna matki z pierwszego małżeństwa) i Wiktora oraz siostrę Marię Ludwikę Wandę [Tadeusz był 3 w kolejności...

plik doc

atopowe zapalenie skóry.doc


Atopowe zapalenie skóry- opieka nad niemowlęciem 1. epidemiologia - wzrost zachorowania na AZS (stale rośnie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych) - choroba dotyczy 10-15%, a nawet 20% populacji - AZS stwierdzana jest najczęściej u dzieci i osób młodych - około 10-15% dzieci poniżej 5 roku życia cierpi na to schorzenie, a u ponad połowy z nich objawy AZS pojawiają się w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia W Polsce AZS występuje - 4, 7 % dzieci miedzy 3 a 18 r.ż. i u 1,4%...

plik doc

INTERNA - PIELĘGNOWANIE PACJENTA

INTERNA - PIELĘGNOWANIE PACJENTA
Stan ogólny: Układ krążenia - RR 130/90mmHg, tętno 84ud/min . Układ oddechowy - oddech płytki 18 oddechów / minutę, bez zapachu acetonu, pH: 7,35 ; SpO2 87%. Układ nerwowy - pacjent przytomny, świadomy Układ ruchu - pacjent z ograniczaną sprawnością ruchową Chory przeliczając na wskaźnik BMI 38,0 ma otyłość II stopnia. Ukłąd pokarmowy – pacjent ma wdrożoną dietę cukrzycową 2) Sytuacja psychiczna: pacjent, apatyczny zamknięty w sobie, biernie poddaje...

plik docx

referat socjologia

Na czym polega rola ojcostwa

Na czym polega nowy model ojcostwa?

Ojciec jest to osobą która według stereotypów uważana jest za najważniejszego żywiciela rodziny. Dawniej dominował model „ojca nieobecnego” co polegało na tym że ojcowie pracowali na utrzymanie rodziny a matki zajmowały się dziećmi i domem. Czasy wojny wygenerowały taki układ w rodzinie przez co później w rodzinach klas średnich wygenerowano zjawisko nazywane mamizmem które pol...

plik doc

neurologia - wykłady

notatka z wykładów, cały semestr człowiek nad tym siedział
Neurologia – chorzy, u których dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego. Niedowład, zaburzenia psychiki, zaburzenia czucia, mowy, funkcji poznawczych, pamięci. Określamy deficyt i w miarę możliwości zastępujemy je innymi. Przygotowanie do samo opieki i życia ze zmienioną wydolnością, edukacja prozdrowotna, aktywizowanie pacjenta, ochrona przed powikłaniami będącymi następstwem choroby i unieruchomieniem. Pomoc niepełnosprawnemu w...

plik doc

neurologia wykłady

wykłady z zajęć
Neurologia – chorzy, u których dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego. Niedowład, zaburzenia psychiki, zaburzenia czucia, mowy, funkcji poznawczych, pamięci. Określamy deficyt i w miarę możliwości zastępujemy je innymi. Przygotowanie do samo opieki i życia ze zmienioną wydolnością, edukacja prozdrowotna, aktywizowanie pacjenta, ochrona przed powikłaniami będącymi następstwem choroby i unieruchomieniem. Pomoc niepełnosprawnemu w podniesieniu poziomu samooceny przez wskaza...

plik odt

Zakażenia górnych dróg oddechowychZakażenia dróg oddechowych występują najczęściej u pacjentów zaintubowanych i ze sztuczną wentylacją.
Rozwój bakterii w górnych drogach oddechowych, w gardle, jamie ustnej następuje wskutek obniżenia kwasowości żołądka, co sprzyja namnażaniu się bakterii w żołądku.
Bakterie, które rozwijają się u pacjentów zaintubowanych to m.in.:
Enter...

plik odt

Praca na filozofie wychowania Piotr Abelard


Piotr Abelard 1.Tło historyczne: Przyjżymy się teraz najwazniejszemu okresowi wieków średnich, okresu zasadniczego, w którym zaznaczył się najważniejszy rozwój filozofii. W nim wyjdą na swiatło owoce, które dochodziły już od wczesnego średniwiecza. Chodzi dokładnie o wiek XII i XIII. Wiek XIII to wielkie systemy i syntezy, a wiek XII zapowiada ruch, renesansu, wielorakości i zywności. Był to najbardziej bujny okres rozwoju filozofii. Wiek XII przyniósł rozwój dialektyki i spór wokół r...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,