plik doc

kardio - fizjologia wysilku

test
Fizjologia wysiłku – prawidłowe mechanizmy adaptacyjne       wzrost częstości oddechów, objętości oddechowej, wzrost dyfuzji tlenu na poziomie pęcherzyków       wzrost częstotliwości rytmu serca, wzrost pojemności wyrzutowej serca, wzrost kurczliwości serca, wzrost przepływu wieńcowego       rozszerzenie naczyń obwodowych, wzrost ekstrakcji tlenu , mobilizacja substratów dostarczających energię Prawidłowa reakcja układu sercowo nacz...

plik doc

Stany zagrożenia życia

Odma samoistna i urazowa, astma oskrzelowa, infekcje dróg oddechowych, zapalenie krtani, ostre zapalenie nagłośni, ostra niewydolność oddechowa, zachłyśnięcie
STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Jedną z przyczyn powodujących upośledzenie wentylacji (niemożność oddychania) jest odma. Odma jest to obecność powietrza w jamie opłucnowej. Powoduje ona niemożność swobodnego rozprężania się płuca (a co za tym idzie oddychania) poprzez ucisk miąższu płucnego przez nagromadzone w klatce piersiowej między op...

plik doc

Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna


OPIS CHOROBY Stabilna dusznica bolesna Stabilna dusznica bolesna jest najczęstszą postacią choroby niedokrwiennej serca. Jej istotą jest występowanie okresowego, przejściowego niedokrwienia mięśnia sercowego w sytuacjach , w których zapotrzebowanie tlenowe serca przekroczy rezerwę wieńcową. Rezerwa wieńcowa określa możliwość zwiększenia przepływu wieńcowego i jest różnicą między przepływem maksymalnym a spoczynkowym. Blaszki miażdżycowe zmniejszają rezerwę wieńcową zarówno przez organicz...

plik doc

Znieczulenie przewodowe

znieczulenie przewodowe
Anestezjologia C 21.10.2005 Znieczulenie przewodowe       centralne (dokanałowe)       z-o zewnątrzoponowe – krzyżowe       p-p rdzeniowe       obwodowe       sploty nerwowe (np. szyjny, barkowy)       pnie nerwowe (np. kulszowy, udowy)       nerwy obwodowe (kończyna górna: promieniowy, łokciowy, pośrodkowy; kończyna dolna: strzałkowy, piszc...

plik doc

opis pacjenta z interny


2012/2013                   JOANNA DEJEWSKA Ścieżka „A” PROCES PIELĘGNOWANIA Z INTERNY Mężczyzna A.D. lat 40 przebywa na oddziale 2 dobę. Został przyjęty na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu. Od kilku dni nie mógł chodzić do pracy, z powodu osłabienia, odczuwał ciągłe zmęczenie, duszn...

plik odt

edukacja pacjenta po zawale mięśnia sercowego (geriatria)

obieta lat 72, obecnie przebywająca na oddziale Kardiologii. Została przyjęta z powodu duszności i bólu w klatce piersiowej, rozpoznano Ostry Zespół Wieńcowy. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawał serca (2006), hiperlipidemia, otyłość, niedoczynność tarczycy. Podczas pobytu w szpitalu pacjentkę poddano udanej angioplastyce tętnic wieńcowych. Po zabiegu duszności i bóle w klatce piersiowej wyraźnie ustąpiły. Obecnie zalecany jest reżim łóżkowy, monitorowanie parame...

plik doc

procesy pielegnowania


Proces pielęgnowania z oddziału pediatrycznego. Obserwacja Podstawowe parametry życiowe: RR – 140/90 Tętno – 75/min. Temperatura – 36,6°C Przyjmowane leki: Paracetamol (obniża temp. ciała). Pacjent M.J lat 16, pochodzący z Gostynia został przyjęty do w trybie pilnym dnia 16.08.2007r. Powodem przyjęcia na oddział było krwioplucie i bóle w klatce piersiowej. Po przyjęcie została pobrana krew na badania. Wprowadzono dietę łatwostrawną. W dniu obserwacji tj. -17....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,