plik docx

Żywienie pozajelitowe

Żywienie pozajelitowe

ŻYWIENIE POZAJELITOWE - Żywienie dożylne (Żywienie pozajelitowe) co to jest?

Żywienie pozajelitowe to dostarczenie wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych, normalnie wchłanianych z przewodu pokarmowego, bezpośrednio do uk...

plik doc

endoproteza edukacja

edukacja pacjenta po endoprotezie stawu biodrowego
Data Metody i środki dydaktyczne Plan edukacji Treść- realizacja planu Ocena efektów edukacji 04.03.12 Rozmowa z pacjentką 1. Nawiązanie rozmowy z pacjentką zdobycie zaufania. 2. Zaprezentowanie przygotowanych treści edukacyjnych. 3. Odpowiedzenie na ewentualne pytania pacjentki. 4. Sprawdzenie efektów edukacji przez zadanie pacjentce kilku pytań dotyczących wcześniej przekazanych treści Alloplastyka stawu biodrowego, to zabieg...

plik doc

Test anestezjologia

test z anestezjologii
Pytania egzaminacyjne dla kierunku pielęgniarstwo Z przedmiotu : anestezjologia, intensywna terapia 1. Odległym powikłaniem sztucznej drogi oddechowej jest       odma śródpiersiowa, obrzęk podgłośniowy       pierścieniowate zwężenie tchawicy       uszkodzenie strun głosowych       wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 2. Zestawy do przetaczań stosowane do żywienia metodą jednego worka powinny b...

plik doc

pediatria niedoczynność tarczycy


Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) jest to zespół kliniczny spowodowany długotrwałym niedoborem hormonów tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3). Niedobór tych hormonów w organizmie prowadzi do wielu zaburzeń ogólnoustrojowych oraz nieprawidłowej czynności wielu narządów  i układów. Niedoczynność tarczycy może być następstwem uszkodzenia samego gruczołu tarczycowego (niedoczynność pierwotna) lub układu sterującego podwzgórze – przysadki (niedoczynność wtórna). W niedoczynności wtórnej m...

plik doc

pediatria niedoczynność tarczycy


Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) jest to zespół kliniczny spowodowany długotrwałym niedoborem hormonów tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3). Niedobór tych hormonów w organizmie prowadzi do wielu zaburzeń ogólnoustrojowych oraz nieprawidłowej czynności wielu narządów  i układów. Niedoczynność tarczycy może być następstwem uszkodzenia samego gruczołu tarczycowego (niedoczynność pierwotna) lub układu sterującego podwzgórze – przysadki (niedoczynność wtórna). W niedoczynności wtórnej m...

plik docx

Pytania opieka długoterminowa

opieka długoterminowa

Test ze specjalizacji opieki długoterminowej dla pielęgniarek - wiosna 2014

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  TEST NR 111514 GRUPA 1

Zadanie 1. Hemiplegia to: A. porażenie mięśni po urazie kręgosłupa w odcinku szyjnym, B. porażenie połowicze po udarze mózgu, C. niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi, D. niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.

...

plik doc

Choroby jelita grubego

Objawy ,powikłania i przyczyny chorób jelita grubego
Choroby jelita grubego Zaparcia nawykowe Objawy: uczucie pełności brak łaknienia bóle i zawroty głowy ogólne osłabienie przygnębienie dolegliwości sercowe - skurcze dodatkowe. Zaparcie spastyczne-kurczowe: stresy psychiczne odruchowo w chorobach jamy brzusznej dieta bogato resztkowa alkohol czarna kawa używki tytoń zatrucia oło...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,