plik doc

Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku

Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku
Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku. Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku to okres wojen toczonych przez Polskę i Litwę z państwem moskiewskim. Były one kontynuacją wojen Litwy z Moskwą toczonych w XV wieku. Przyczyną ciągłych zbrojnych konfliktów Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w późniejszym okresie całej Rzeczypospolitej, z państwem moskiewskim było przede wszystkim dążenie Moskwy do zbierania ziem ruskich, a także do wy...

plik pdf

Port Europa - BY

Publikacja o Białorusi do pobrania dla osób, które zapisały się na bezpłatny newsletter portalu \"Port Europa\" - www.porteuropa.eu
Białoruskie notatki. Czego się boi Łukaszenka? -1- SPIS TREŚCI WSTĘP ...................................................................................................... 3 Rozdział pierwszy. Na fali kolorowych rewolucji .....................................5 Rozdział drugi. Specoperacja Białoruś ......................................................13 R...

plik doc

Główne zagadnienia Filozofii

Główne zagadnienia Filozofii
FILOZOFIA WYKŁADY WYKŁAD 1 6.10 Główne zagadnienia Filozofii Filozofia- wywodzi się z Grecji. Oznacza „Umiłowanie mądrości” bądź wiedzy. Wiąże się z faktem, że filozofia to wszelki dorobek kultury. Na gruncie europejskim filozofia kształtuje się na VII –VI w p n e to właśnie początki filozofii w kulturze europejskiej. Filozofia tworzyła się w 3 zasadniczych ośrodkach, które związane są z grekami, Grecją 1.Wschodnie kolonie greckie na terenie tz...

plik doc

Radziecki atak na Polskę 17 września 1939

Ciekawe informacje o ataku radzieckim na Polskę
Radziecki atak na Polskę 17 września 1939 – zbrojna napaść ZSRR bez wypowiedzenia wojny na Polskę, prowadzącą wojnę z niemiecką III Rzeszą, podczas II wojny światowej. Na mocy tajnego załącznika do niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji (paktu Ribbentrop-Mołotow), ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską, co było eufemistycznym określeniem przewidywanego je...

plik rtf

Starożytny Rzym -początki edukacji


STAROŻYTNY RZYM Dzieje Rzymu dzielimy zwykle trzy okresy: *królewski - do końca VI w. pne, kiedy panowali królowie etruscy; *republikański - od V do I w., do bitwy pod Akcjum w 31 r. pne. *cesarstwa - od 31 r. do 476 r. ne., do upadku Zachodniego Cesarstwa. Podział Cesarstwa na wschodnie (Bizancjum) i zachodnie został dokonany w 395 r. Przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego (ze stolicą w Konstantynopolu). Bizancjum upadło pod naporem Turków w 1453 r.. Historię Rzymu zwykło się liczyć...

plik doc

Ludy prekolumbijskie

referat
? Ludy prekolumbijskie.? W czasach, gdy Europejczycy dotarli do Ameryki, zwanej Nowym Światem, jej ziemie były już zamieszkałe przez czerwonoskóre ludy indiańskie, których nazwa wzięła się z błędnego przekonania, iż żeglarze kolumba dotarli do Indii. Do dziś pozostaje zagadką skąd przybyli owi Indianie na kontynent amerykański. Do niedawna najmniej prawdopodobna wydawała się hipoteza według której, Ameryka miała być kolebką ludności, a zamieszkujący ją Indianie tubylcami. Przec...

plik doc

Ankieta- postrzeganie policji przez młodzież

Ankieta do pracy licencjackiej o temacie Postrzeganie policji przez młodzież gimnazjum.
Kwestionariusz ankiety: Postrzeganie policji przez młodzież gimnazjalną Szanowni Państwo, Jestem studentką III roku Pedagogiki szkolnej z animacją społeczno kulturalną i przeprowadzam badanie do pracy licencjackiej na temat: :Postrzegania policji przez młodzież gimnazjalną. Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. Zwracam się z prośbą o rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie...

plik doc

Dzieła oświecenia jako apel

wypracowanie
Dzieła oświeceniowe jako apel do czytelników. Oświecenie było epoką rozumu i filozofów. Ludzie, którzy jej idee tworzyli, byli racjonalistami. Myślenie i fakty doświadczalne były jedynymi wyznacznikami prawd w tych czasach. Oświecenie na Zachodzie walczyło o wolność, podczas kiedy w Polsce o jej ograniczenie i nowe rozumienie. Literaturę polskiego oświecenia charakteryzują najlepiej trzy prądy literackie: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Klasycyzm kładł duży nacisk za...

plik docx

Wypracowanie - Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jak

Idealne to ono nie jest, ale lepsze to niż nic. Ja dostałem z tego 3

        Ignacy Krasicki w swoich satyrach ostro krytykował społeczeństwo polskie. W „Palinodii” czyni to samo w sposób szczególny; nie ganiąc lecz chwaląc. (Tytuł „Palinodia” oznacza odwołanie stawianych zarzutów). Autor mówi na wstępie: „Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło. Przestańmy[…] łajać przestanę, a pochlebiać wolę…”. W efekc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,