plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 9

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wyjaśnij pojęcie konstytucji‭ (‬biotypu‭) ‬osobnika.‭ ‬Konstytucja‭ (‬biotyp‭) ‬jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika,‭ ‬modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czynniki środowiska zewnętrznego.‭ ‬Obecnie konstytucję ujmuje się najczęściej jako stan reaktywności organizmu,‭ ‬wytworzony w procesie wzajemnych oddziaływań czynników‭ ‬środowiska na genotyp.‭ ‬nWymień i scharakteryzuj znane Ci sy...

plik doc

Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow

socjologia pracy, ankieta, wpływ pracy na osobowość
Anna Zgódka Socjologia, sem V nr albumu 357 ANKIETA Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodowych i na selekcję społeczną. Płeć: Kobieta Mężczyzna Wykształcenie: Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Która z poniższych wartości odgrywa w Pana/Pani życiu największą rolę? Rodzina Praca Wykształcenie Dobra materialne Czy...

plik doc

jjkkj

khhkgh
Przedmiot: Antropologia kulturowa dr Arcinowicz K. Wykład 1 – 07.11.2009 Antropologia kulturowa jako nauka – nauka o człowieku jako twórcy i odbioru kultury Antropologia ( gr.antropos – człowiek, logos – myśl) – nauka o człowieku Antropologia – termin użyty w XVIII w przez Szwajcara A Chavannesa Tradycyjna antropologia zajmowała się :badaniem kultur pierwotnych Współczesna antropologia otworzyła się: na całość świata, bada kultury wszelkich typów i poziomów. Nauka chce uczes...

plik doc

Rodzaje alkoholizmu jako choroby

JAKIE SĄ RODZAJE ALKOHOLIZMU
Rodzaje alkoholizmu jako choroby Osobą którą podała rodzaje alkoholizmu był Lesch. „Typologia Lescha opiera się na wieloletnich obserwacjach przebiegu alkoholizmu oraz uwzględnia czynniki biochemiczne, fizjologiczne, kliniczne i behawioralne . W wyniku tych obserwacji wyodrębnił on 4 typy alkoholizmu:       typ 1 „ właściwy lub pierwotny”       typ 2 „ lękowy”       typ 3 „ depresyjny”      ...

plik doc

CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE wg Hollanda i Geiera

PODZIAŁ NA TYPY OSOBOWOŚCI, PREFERENCJE I OBSZARY ZAWODOWE
CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE J.L. Holland opisał typy osobowości i odpowiadające im środowiska pracy. Typy osobowości wg Holland TYPCECHY ? PREFERENCJEOBSZARY ZAWODOWERealistyczny(R ? realistic)wysiłek fizyczny, zdolności manualne;praca z przedmiotami, maszynami, narzędziami, roślinami i zwierzętami;praca na świeżym powietrzu.leśnictwo, rolnictwo, architektura, policjaBadawczy(I - investigative)obserwuje, ek...

plik doc

Socjologia edukacji w. 2

Wykład z Socjologii edukacji
WYKŁAD 2. (13.10.2009) SOCJALIZACJA 5 typów koncepcji: 1) teoria psychoseksualna ? Freud 2) teoria rozwoju jaźni i tożsamości społecznej ? Nead 3) teoria internalizacji przez człowieka systemów wartości ? Durkheim 4) teoria kognitywnego rozwoju człowieka ? Piaget 5) teoria psychospołecznego rozwoju człowieka ? Erikson Durkheim Socjalizacja ? społeczny mechanizm transmisji wartości, kultury, wzorów organizacji społeczeństwa jako element świado...

plik doc

osobowosc, emocje, teorie, procesy psychiczne

Sciaga z psychologii I rok \'osobowosc itd.\'
Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym. Ogólne teorie osobowości: Teorie typów: zakładają, że każda jednostka reprezentuje swoistą równowagę podstawowych elementów zgodnych z typem osobowości. Przykładem takiej teorii jest konstytucjonalna teoria Sheldona, mówiąca, że typy budowy ciała związane są z rozwojem osobowości.|| Teo...

plik pdf

Socjologia ogólna i szczegółowa

Podstawowe zagadnienia dotyczące socjologii ogólnej i socjologii szczegółowej.
Socjologia ogólna Człowiek jest istotą społeczną, ukształtowaną w procesie SOCJALIZACJI. Jej efektem są określone cechy osobowości, postawy, poglądy, respekt dla norm i wartości powszechnie akceptowanych. Osobowość człowieka można rozpatrywać z punktu widzenia jej elementarnych składników, do których należą: cechy biogenne – płeć, wzrost, budowa ciała, jego właściwości fizjologiczne; cechy psychogenne – pamięć,...

plik doc

Socjologia

rfdfd
SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są: zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi; struktury tych zbiorowości; zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie; siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości; zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach. Zakres przedmiotowy socjologii pracy:       socjologiczne ujęcie i...

plik doc

Socjologia

rfdfd
SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są: zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi; struktury tych zbiorowości; zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie; siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości; zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach. Zakres przedmiotowy socjologii pracy:       socjologiczne ujęcie i...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,