plik odt

postępowanie w krwotokach i rzucawce


Postępowanie w krwotokach, krwawieniach we wczesnej i późnej ciąży. Krwotok poporodowy późny i wczesny. Poronienie (abortus) – przedwczesne ukończenie ciąży przez wydalenie z jamy macicy jaja płodowego przed 22 tyg. jej trwania o urodzeniowej masie ciała do 500 g (nie podlega rejestracji w USC) Podział poronień:       Sztuczne (abortus ortificalis) – celowe ukończenie ciąży przez działania instrumentalne lub farmakologiczne       Samoistne (a. spontaneu...

plik doc

Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym.

jak w tytule:)
Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym. Co to jest wstrząs? Wstrząsem nazywamy stan bezpośredniego zagrożenia życia, którego następstwem jest szeregu zaburzeń procesów fizjologicznych, których przebieg zależy od jego przyczyny. Co to jest wstrząs krwotoczny? Wstrząs krwotoczny u ofiar wypadków zwykle bywa następstwem masywnego krwotoku zewnętrznego lub wewnętrznego, najczęściej do jamy brzusznej i miednicy, rzadziej do klatki piersiowej, z utrata kr...

plik doc

INTERPRETACJA ZDARZENIA ŻYCIOWEGO NA PODSTAWIE DOWOLNEJ KONCEPCJI PSYC

W psychologii istnieje wiele koncepcji, podejść do człowieka, jego aktywności, procesów poznawczych. Koncepcją psychologiczną człowieka, jaką zaprezentuje jest koncepcja behawiorystyczna. Nazwa behawioryzm pochodzi z języka angielskiego od słowa behavior i oznacza postępowanie. Twórcą tego kierunku był John Broadus Watson, którego celem było przekształcenie psychologii w naukę eksperymentalną, niczym nauki przyrodnicze. Behawioryzm w ślad swej myśli kładzie nacisk na obserwacje zachowania ludzki...

plik docx

Psychologia i socjologia, dr Iwanek, I semestr bez. wew.

05.10.2010 Bibliografia: 1) Jan Strejlau- Psychologia, podręcznik akademicki 3 tomy, Podstawy Psychologii 2) Zimbardo- Psychologia i życie PWN 2004 r. Warszawa 3) Tomaszewski T.- Podręcznik, Główne idee współczesnej psychologii 4) Abraham Maslow- W stronę psychologii istnienia; PAX W-wa 1986 r. 5) Łukaszewski Wiesław- Osobowość. Struktura i funkcje regulacyjne. W-wa 1974 r. Psychologia od grek. Psycho- dusza, logos- słowo; myśl, rozumowanie, nauka empiryczna (badawcza) zajmująca się badan...

plik doc

Pedriatria-hipoglikemia

Cukrzyca typu 1,2 badanie laboratoryjne,objawy i postępowanie
CUKRZYCA (DM) TYPU 1       Przewlekła choroba przemiany materii będąca rezultatem całkowitego braku insuliny, spowodowanego zniszczeniem wysp beta trzustki.       Jest chorobą autoimmunologiczną.       Jest najczęściej występującym schorzeniem wewnątrzwydzielniczym u dzieci.       Powikłania przewlekłe: nefropatia, retinopatia, neuropatia. DM T. 1 OBJAWY – KLI...

plik doc

Badania przesiewowe u dzieci i młodzieży

Badania przesiewowe u dzieci i młodzieży Badania bilansowe są to badania przesiewowe, przeprowadzane w całej populacji i obejmują wszystkie dzieci w danej grupie wiekowej. Ich zadaniem jest ocena stanu zdrowia dzieci, wczesne wykrywanie chorób często występujących; wychwycenie dzieci podejrzanych o patologie, wymagających obserwacji lub diagnostyki, oraz dzieci chorych i określenie ich potrzeb zdrowotnych oraz sposobu ich rozwiązania, a także dostarczanie danych statystycznych o częstości wy...

plik doc

"Medaliony" Nałkowskiej

Notatka o tym utworze.
Zofia Nałkowska zebrała materiały do napisania ?Medalionów?, kiedy uczestniczyła w pracach Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Kolejne opowiadania są zapisem rozmów z przesłuchiwanymi świadkami lub opisami wizytacji miejsc masowego mordu. W opowiadaniu: ?Profesor Spanner? młody student medycyny opisuje swą historię pracy u niemieckiego naukowca, który opracował metodę wykorzystywania ludzkich zwłok: skóry wyprawiał na pergamin, z kości robił...

plik doc

ratownictwo medyczne


ZAJĘCIA II Łańcuch Ratunkowy Prawdopodobieństwo przeżycia w przypadku wystąpienia tachykardii komorowej bez wyczuwalnego pulsu (pulsless VT) lub migotania komór (VF) jest odwrotnościa czasu między jego wystapieniem i zakończeniem. Oznacza to, iż im dłużej występuje u chorego pulsless VT lub VF tym mniejsze jest prawdopodobieństwo przeżycia. Każda minuta tego stanu zmniejsza szanse przeżycia o 7 do 10%. Optymalnym rozwiązaniem jest więc szybkie rozpoczęcie resuscytacj krążeniowo-oddec...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,