plik doc

urostomia

informacje na temat urostomi
1.Definicja urostomii. Urostomia to rodzaj przetoki moczowo-skórnej, wykonanej w obrębie układu moczowego. Celem wytworzenia przetoki moczowo-skórnej jest swobodny przepływ moczu poprzez połączenie nerki, moczowodu lub pęcherza moczowego ze skórą bezpośrednio lub przy użyciu wstawki jelitowej. Sposób odprowadzenia moczu zależy od zasadniczej jednostki chorobowej, stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, stopnia upośledzenia czynności wydzielniczej nerek, sto...

plik doc

Proces pielęgnowania- ginekologia

proces pielęgnowania pacjentki po usunięciu macicy z przydatkami
Data Problem Cel działania Plan działania Realizacja zadań i ocena efektów pracy 31.01.2013       Możliwość wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem usunięcia macicy z przydatkami. Zapobieganie wystąpieniu powikłań.       Monitorowanie parametrów życiowych pacjentki.       Obserwacja powłok skórnych i rany pooperacyjnej pacjentki.       Przestrzeganie...

plik doc

Proces pielęgnowania- ginekologia

Proces pielegnowania pacjentki z usunięciem macicy z przydatkami
Data Problem Cel działania Plan działania Realizacja zadań i ocena efektów pracy 31.01.2013       Możliwość wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem usunięcia macicy z przydatkami. Zapobieganie wystąpieniu powikłań.       Monitorowanie parametrów życiowych pacjentki.       Obserwacja powłok skórnych i rany pooperacyjnej pacjentki.       Przestrzeganie...

plik odt

proces pielegnowania chir.

proces pielegnowania pacjenta po resekcji Zołądka
          Wywiad. Pacjent T.G. lat 65, przyjęty do szpitala na planowany zabieg resekcji żołądka. Rozpoznanie lekarskie dotyczące raka żołądka. I doba po zabiegu-wykonano całkowitą resekcję żołądka oraz pobrano wycinek do badania histopatologicznego. W miejsce rany pooperacyjnej założono dren. Została założona sonda dojelitowa. Pacjent po zabiegu osłabiony i niewydolny w zakresie samoobsługi. Temperatura ciała: 36.7 ºC.   Stan ogólny:...

plik doc

problemy z pisaniem

ddddd
Proces pielęgnowania z oddziału chirurgicznego. Obserwacja Pacjentka H.J., lat 21, zamieszkała w Goli została przyjęta na oddział chirurgii 26.07.2007r. Przyjęta z powodu dolegliwości bólowych, których przyczyną był wyrostek robaczkowy. Wykonano chorej zabieg operacyjny polegający na usunięciu wyrostka robaczkowego w dniu 27.07.2007r. Stan pacjentki w dniu dzisiejszym średni. Pacjentka przed zabiegiem odczuwała ból i niepokój. Przed zabiegiem przygotowano pole operacyjn...

plik docx

dietetyka

a sdgsdg

Zapalenie otrzewnej

  1.  otrzewna jest to cienka błona pokrywająca od wewnątrz jamę brzuszną oraz znajdujące się tam narządy.
  2.  zapalenie otrzewnej spowodowane jest zakażeniem bakteriami lub podrażnieniem błony poprzez sok żołądkowy, żółć, krew, przetrawiony pokarm, kał.
  3. ...

plik doc

proces pielęgnowania po cięciu cesarskim

proces pielęgnowania kobiety w połogu po cięciu cesarskim
Proces pielęgnowania prowadzony na oddziale położniczym w dniu 15.11.2010.       Podopieczna: M.B., sala 317       Rozpoznanie: C. II P. II XL hbd. Nadciśnienie tętnicze. Przebyte cięcie cesarskie. Niedowład kończyn dolnych. SZD, poród przez cięcie cesarskie dn. 15.11.2010, godz.2.40       Stan ogólny: parametry życiowe w normie, temperatura 36,80 C, tętno 88 u/’, ciśnienie...

plik doc

proces pielęgnowania- ginekologia

proces pielęgnowania- ginekologia
Lp. Diagnoza położnicza/ pielęgniarska. Problemy zdrowotne Cel opieki Plan opieki i realizacja Ocena działań 17.05. 2010r -P- 1. Rana po cesarskim cięciu 2. Ból w okolicy podbrzusza, trudność w poruszaniu się 3.Ryzyko powikłań poporodowych 1. Umożliwienie gojenia się rany, zapobieganie infekcji rany pooperacyjnej 2. Złagodzenie bólu, ułatwienie przemieszczania się 3. Zmniejszenie ryzyka powikłań: - infekcji rany -zatorów w kończ...

plik doc

krioterapia

działąnie krioterapii
KRIOTERAPIA Wskazania - stany bólowe - nerwobóle nerwów obwodowych - ostre zapalenie tkanek - urazy sportowe i pooperacyjne - naderwanie ścięgien i mięśni - zapalenie okołostawowe - przewlekłe zapalenie kręgosłupa - zwichnięcia i skręcenia urazowe stawów - zespoły bólowe rwy kulszowej - zwalczanie odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji neurologicznej - zapalenia stawów( reumatoidalne, przewlekłe, łuszczycowe, zesztywniające...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,