plik doc

przygotowanie chorgo

przygotowanie do zabiegu
Temat: Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i pilnym 1. Tryb planowany Przygotowanie do operacji –działania podejmowane przez personel w celu osiągnięcie przez chorego gotowości do leczenia. 2. Przygotowanie psychiczne pacjenta do operacji:       „Lęk przedoperacyjny”       Traktowanie każdego chorego indywidualnie       Zrozumienie dla jego problemów       Zapewnienie...

plik doc

proces pielęgnowania chirurgia

zapalenie wyrostka robaczkowego
Imię i nazwisko : Mariusz U. Wiek : 20 lat Rozpoznanie : Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Appendicitis acuta . Data przyjęcia do szpitala : 16.03.2009rok.Tryb nagły. Pierwszy pobyt w szpitalu. Wywiad rodzinny i środowiskowy: Pan Mariusz mieszka wraz z rodzicami i dwoma młodszymi braćmi w mieście. Mieszkają w domku jednorodzinnym. Dom posiada centralne ogrzewanie, cztery pokoje, łazienkę ,bieżącą wodę.Pan Mariusz nie pracuje. Pan Mariusz nie p...

plik doc

Znieczulenie w kardiochirurgii

postępowanie w kardiochiururgii
Przedoperacyjna ocena pacjenta kardiologicznego Ocena anestezjologiczna pacjenta kardiologicznego polega na zaplanowaniu postępowania przed-, śród- i pooperacyjnego.       Stan po przebytym zawale serca       ryzyko okołooperacyjnego zawału serca w ogólnej populacji operowanych chorych jest niskie i wynosi - poniżej 0,2%.       natomiast w grupie pacjentów po przebytym zawale serca wzrasta do ok. 6%  ...

plik docx

test chirurgia

1. Podaj definicję rany. 2. Objawy ran: a) ból, krwawienie b) rozejście się brzegów rany, krwawienie, ból, wstrząs oligowolemiczny c) wstrząs oligowolemiczny, ból d) krwawienie, wstrząs oligowolemiczny 3. Rana zadana ostrym przedmiotem o tnącym brzegu np. brzytwa , żyletka. Ma szeroki otwór zewnętrzny, równe brzegi, mocno krwawi. Jaki to rodzaj rany: a) rana tłuczona b) rana miażdżona c) rana kłuta d) rana cięta

  1. Podaj defi...

plik doc

chirurgia proces pielęgnacyjny

proces pielęgnowania pacjenta z oddziału chirurgi
Pacjentka A.D. lat 67.; przyjęta do szpitala na planowany zabieg. Pacjentka z rozpoznaniem klinicznym raka żołądka. Przed zabiegiem pacjence zabandażowano kończyny dolne, ponieważ wcześniej chorowała na żylaki kończyn dolnych. I doba po zabiegu. Pacjentce usunięto ¾ żołądka, pobrano wycinek do badania histopatologicznego. W miejsce rany pooperacyjnej założono dren. Po zabiegu jest osłabiona i nie wydolna w zakresie samoobsługi. Pacjentka j...

plik doc

populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami

II rok.Materiały na zal. z pediatrii dla gr 8,cz.4z4
PIELĘGNOWANIE DZIECKA PO ZABIEGU OPERACYJNYM mgr K. Salik, Anna Stodolak WYBRANE WADY WRODZONE U NOWORODKA WADY WRODZONE U NOWORODKA ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU I. Przed zabiegiem 1. zaleganie wydzieliny w jamie ustnej - zastosowanie drenażu ułożeniowego - ułożenie półwysokie , na boku - założenie ssania ciągłego do jamy ustnej lub - ssanie okresowe co 15-20 min - kontrola ilości zalegającej wydzieliny 2. utrzymanie właściwe...

plik doc

chirurgia


Każda operacja niesie ze sobą ryzyko powikłań. Ich liczbę można znacznie ograniczyć, określając czynniki ryzyka i stosując odpowiednią profilaktykę. Zakończenie operacji czy zabiegu nie jest niestety zakończeniem problemów pacjenta, anestezjologa, pielęgniarki czy lekarza. Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłań pooperacyjnych jest bardzo duża. To właśnie pielęgniarka ma najbliższy kontakt z pacjentem w czasie pobytu w szpitalu. To właśnie pielęgniarka zapobiega powikłaniom...

plik doc

chirurgia


Każda operacja niesie ze sobą ryzyko powikłań. Ich liczbę można znacznie ograniczyć, określając czynniki ryzyka i stosując odpowiednią profilaktykę. Zakończenie operacji czy zabiegu nie jest niestety zakończeniem problemów pacjenta, anestezjologa, pielęgniarki czy lekarza. Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłań pooperacyjnych jest bardzo duża. To właśnie pielęgniarka ma najbliższy kontakt z pacjentem w czasie pobytu w szpitalu. To właśnie pielęgniarka zapobiega powikłaniom...

plik doc

farmakologia 1

wyklady farmakologia
> LEKI DZIAŁAJĄCE NA AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY > > 1 Przekaźnikiem chemicznym w układzie cholinergicznym jest: > 2 1. adrenalina > 3 2. noradrenalina > 4 3. acetylocholina > 5 4. serotonina > > 2 Przekaźnikiem chemicznym w układzie adrenergicznym jest: > 3 1. adrenalina > 4 2. noradrenalina > 5 3. acetylocholina > 6 4. serotonina > > 3 Acetylocholina jest unieczynniana przez: > 4 1. AChe > 5 2. COMT > 6 3. MAO > 7 4. cAMP > > 4 Noradrenalina jes...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,