plik doc

stan pacjenta

stan pacjenta
"Stan ogólny pacjenta stabilny, wydolny krążeniowo i oddechowo, dolegliwości nie zgłasza, kontakt logiczny dobry, leczenie i zlecenia zgodnie z kartą zleceń" Amelia S., lat 95, pochodząca z Kalisza został przyjęta do Domu Pomocy Społecznej 12.07.2006r. Przyjęta z rozpoznaniem Otępienia starczego typu Alzheimer. U obserwowanej stwierdza się całkowitą zależność od drugiej osoby. Mieszkanka nie jest w stanie wykonywać czynności życia codziennego. Nie potrafi wykąpać się sam...

plik docx

Specyfika komunikowania się z starszymi

Specyfika komunikowania się z osobami starszymi

Specyfika komunikowania z osobami starszymi  z dysfunkcją narządów zmysłów. Komunikowanie się z osobą straszą o upośledzonym wzroku, słuchu. Pacjent w starszym wieku z wybranymi schorzeniami neurologicznymi i zaburzeniami poznawczymi ( choroba Parkinsona, choroba Alzheimera) Komunikowanie się z osobą straszą z zaburzeniami poznawczymi . Pielęgnowanie chorych z demencją i wsparcie opiekuna.

Komunikowanie się z osobą st...

plik doc

Recenzja książki Beattie Melody „Koniec współuzależnienia”

Recenzja książki „Koniec współuzależnienia”
Recenzja książki Beattie Melody „Koniec współuzależnienia”       Książka Beattie Melody ukazuje problematykę życia z osobami uzależnionymi a w szczególności pokazuje jak należy traktować własną osobę w przypadku, gdy jesteśmy w związku lub łączą nas jakieś relacje z osobą uzależnioną.       Pierwszą rzeczą w tej książce, która zwróciła moją uwagę jest łatwość znalezienia wielu rozwiązań, które pomogą nam w skupien...

plik docx

osoby upośledzone umysłowo

Osoby upośledzone umysłowo.

Osoby upośledzone umysłowo :

Początkowo traktowano osoby pośledzone umysłowo jako opętane przez złego ducha. Torturowano je chcąc pomóc (wypędzić ducha)

Ok. połowy XIX wieku zaczęto dopiero dostrzegać że upośledzenie to choroba. Filip Pinel zdecydował się na zmianę leczenia osób upośledzonych, nie z...

plik doc

opinia pracodawcy o przebiegu stażu

Opinia pracodawcy o przebiegu stażu
....................................................                         Tarnów, 14.10.2014 (pieczęć pracodawcy)                                     OPINIA PRACODAWCY Z PRZEBIEGU STAŻU Nazwisko i imię stażysty Urodzona/y Okres odbywania stażu : od .............

plik pdf

geriatria

o komunikowaniu z pacjentem geriatrycznym
prace poglądowe Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 1, 65–75 ISSN 2082-9876 © Copyright by Wroclaw Medical University Krystyna Misiak1, Ewa Kopydłowska2 Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, cierpiącą na chorobę otępienną Preparing a Family to Provide Care to an Elderly Person with Senile Dementia 1 2 Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej...

plik docx

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - istnieje od 1995 roku, prowadzi m.in. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - „Niebieska Linia” 0-801-1200-02, ul.Szczotkarska 48a   tel. 022 666-10-36

Ogólnopolskie Porozumienie  Osób, Instytucji i Organizacji pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” skupia ponad 3 tyś osób i organizacji

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,