plik pdf

PiUP

charakterystyka układu pompowego
Pompy i układy pompowe Projekt 1 Charakterystyka układu Prowadzący Pompa 65NPK160/177 NHV-65-250/A_1500 Parametry Q=56,2 [m3/h] H= 18,2[m] Hg= 0,1 [m] Obliczenia R=(H-Hg)/Q2 R=(18,2-0,1)/56,22 R=0,0057 Hu=Hg+RQ2 Hu=0,1+0,0057*Q2 65NPK160/177 Q, m /h 0 15 25 35 50 60 70 75 3 NHV-65-250/A_1500 3 3 H, m P, kW 10,5 0,75 10,8 1 10,6 1,2 10,5 1,25 9,8 1,6 9,1 1,75 8,3 1,8 7,8 1,85 spr, % NPSH, m e, kWh/m Q, m 0 0,5 0,067 0,5 0,048 75 0,5 0,036 84...

plik doc

przygotowanie pompy insulinowej


gdynia@gpconsultants.eu Przygotowanie pompy insulinowej   strzykawkę przepłukać heparyną   przygotować roztwór insuliny o stężeniu 1 jednostka/1 ml 0,9% roztworu NaCl do przepłukania układu przetoczeniowego   przygotowanym roztworem insuliny przepłukać układ przetoczeniowy, tzn. strzykawkę wraz z drenem do strzykawki (insulina osiada na ściankach układu przetoczeniowego, dlatego należy go przepłukać przed podłączeniem do...

plik doc

układ krwionośny

układ krwionośny człowieka
Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) – układ zamknięty, w którym krew (łac. sanguis) krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce (łac. cor) jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium). Krążenie krwi odkrył William Harvey. Rola serca w krążeniu krwi nie była rozpoznana aż do opublikowania pracy Harveya w 1628 roku. Metodą...

plik doc

tkanka nerwowa

tkanka nerwowa, fizjologia
Wykład 8                                                 Podstawy histologii TKANKA NERWOWA Podstawowe funkcje: pobudliwość (reagowanie na bodźce i ich wytwarzanie) oraz przewodnictwo (przewodzenie bodźców). Elementy składowe: (1) komórki nerwowe (neurony), (2) komórki glejowe (neuroglej). Substancja międzykomórkowa prawie nieobecna -...

plik odt

Fizjologia

Fizjologia Budowa Pomp itp
Budowa pomp       sodowo-potasowa (ATP-aza Na+-K+e) jest to enzym białkowy uczestniczący w aktywnym transporcie kationów sodu(Na+) i potasu (K+). Ma on podstawowe znaczenie dla komórek zwierzęcych utrzymującpotancjał błonowy i objętość komórki. Optymalna praca pompy sodowo-potasowej i związana z tym optymalna pobudliwość wymaga:       stałego dopływu do komórek tlenu i substancji energetycznych(glukozy)      ...

plik rtf

tkanka nerwowa

tkanka nerwowa Podstawowe funkcje: pobudliwość (reagowanie na bodźce i ich wytwarzanie) oraz przewodnictwo (przewodzenie bodźców). Elementy składowe: (1) komórki nerwowe (neurony), (2) komórki glejowe (neuroglej). Substancja międzykomórkowa prawie nieobecna - nieliczne blaszki podstawne neurogleju. Bodziec nerwowy ma postać zjawiska elektrycznego*: wędrującej różnicy potencjałów po dwóch stronach błony komórkowej lub słabego prądu elektrycznego płynącego przez cytoplazmę (p. dalej).

plik docx

Fizjologia

Parę zagadnień z fizjologi

1.Homeostaza-zdolność zachowywania przez organizm czlowieka stałości środowiska wew mimo zmian środowiska zew.

Mechanizmy:

-receptory : *CUN(podwzgórze)-odpowiedź:

                                                        -ukł.nerwowy autonomiczny(cz.współczulna i cz.przywspółczulna)

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,