plik doc

Satyra - materiały pomocnicze

Co to jest satyra? Definicja satyry. Satyra w literaturze na przełomie wieków. Szczegółowy opis satyry w oświeceniu.
satyra aktualny utwór lit., wyszydzający, chłoszczący, ośmieszający indywidualne a. społeczne wady i przywary, zło i bezprawie; ogół utworów tego rodzaju. satyryk autor satyr. Etym. - łac. satira 'utwór lit. różnorodny w treści i formie; satyra' od (lanx) satura 'pełna (misa), zwł. różnych owoców; mieszanina'; lanx 'misa'; satura r.ż. od satur (Słownik wyrazów obcych i zwr...

plik doc

Pierwsza pomoc

:]
Ocena stanu poszkodowanego. W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta, należy sprawdzić czy poszkodowany:       Jest przytomny ? Ratownik powinien głośno odezwać się do pacjenta (np. "Jak Pan/Pani się czuje") oraz sprawdzić reakcję na mocne dotknięcie (potrząsanie. klepnięcie w policzek) lub ból - uszczypnięcie płatka usznego. W ten sposób można uniknąć przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych u przytomnego pacjenta. Należy pamiętać, że jeśli mam...

plik doc

Nauki Pomocnicze Historii - ściąga

Oczywiście moja produkcja!
GENEALOGIA- nauka pomocnicza historii badająca stosunki pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi, ustalająca stopień filiacji (wzajemny stosunek dwojga osób, z których jedna pochodzi od drugiej, tzw. pokrewieństwo wstępne lub zstępne) i koicji (związek dwojga osób płci odmiennej, zawarty dla wydania potomstwa) oraz określająca daty narodzin, ślubów i zgonów. Wyniki poszukiwań przedstawiane są w formie opisowej lub w postaci tablic genealogicznych: przodków (asce...

plik doc

Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem. Wachlarz potencjalnych działań Pracownika socjalnego.
Pomoc rodzinie, w której znajduje się niepełnosprawne dziecko Opis sytuacji problemowej rodziny: Rodzina, w której znajduje się niepełnosprawne ruchowo dziecko. Dziecko (lat 10) porusza się o kulach, jest zdrowe, prawidłowo się rozwija. Rodzina mieszka na III piętrze, co skutecznie utrudnia swobodne przemieszczanie się dziecku. Zagadnienia:       Z jakich...

plik doc

Pomoc społeczna


Jacek Kosela Gr.11 Nr. Albumu: 45150 Pomoc społeczna Definicja i cele pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, z wykorzystaniem własnych środków, możliwości i uprawnień. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacja...

plik doc

nauki pomocnicze

Jest to streszczenie na końcowy egzamin / kolokwium z nauk pomocniczych.
Bibliografia: - jedna z dyscyplin wchodzących w skład bibliologii - metodyka sporządzania spisów bibliograficznych - uporządkowany spis dokumentów Znacznie: ustala chwilę, gdy dzieło stało się dostępne i jego odbiór (wznowienia, artykuły o nim, polemiki, wpływ na inne sztuki) oraz kolejność wydań, co jest bardzo ważne dla badań. Dokument - wszelkiego rodzaju utrwalona informacja, myśl ludzka. Najwięcej graf...

plik doc

konspekt zajęć- pierwsza pomoc


Pierwsza pomoc Informacje o scenariuszu: Poprzez scenariusz uświadamiamy dzieciom zasady i istotę pierwszej pomocy a także czynności , które wchodzą w jej skład. Pokazujemy za pomocą zabawy jak szybko można udzielić komuś pomocy. Również poprze gry dydaktyczne dzieci uczą się jak bezpiecznie można spędzać czas nad wodą , żeglując czy pływając. Główne zagadnienia zajęć: Elementy łańcucha ratunkowego i postępowanie w poszczególnych fazach Omówienie czynności pierwszej pomocy...

Ostatnie wyszukiwania