plik doc

Pomiar pirometrami

Pomiar pirometrami - CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW
CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia było zapoznanie się z różnymi rodzajami pirometrów oraz pomiar temperatury przy ich użyciu. Schemat stanowiska: gdzie: 1 ? metalowa płytka znajdująca się w piecyku, która była nagrzewana do odpowiedniej temperatury, 2 ? piecyk, w którym znajduje się otwór przez który widać metal...

plik pdf

Rachunek niepewności pomiaru

Materiał nie jest mojego autorstwa. Zawiera Podstawy teorii obliczania niepewności pomiarowej
Międzynarodowa Norma Oceny Niepewności Pomiaru (Guide to Expression of Uncertainty in Measurements – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO) RACHUNEK NIEPEWNOŚCI POMIARU http://physics.nist.gov/Uncertainty Wyrażanie Niepewności Pomiaru. Przewodnik. Warszawa, Główny Urząd Miar 1999 H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN Warszawa 1999 A.Zięba, Postępy Fizyki, tom 52, zeszyt 5, 2001, str.2...

plik doc

Pomiar dydaktyczny

opracowanie pomiary dydaktycznego
POMIAR DYDAKTYCZNY Pojęcie pomiaru dydaktycznego. Pomiar dydaktyczny to takie mierzenie i ocenianie dydaktyczne osiągnięć szkolnych w którym poziomowi osiągnięć poznawczych ucznia w zakresie danego programu nauczania jest przyporządkowany symbol określający ten poziom w wybranej skali osiągnięć, a procedura tego przyporządkowania podlega weryfikacji empirycznej.       Pod pojęciem pomiaru dydaktycznego należy rozumieć również przyporządk...

plik doc

Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi

Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi, sprawozdanie
Politechnika Koszalińska rok akad. 2010/2011 Laboratorium z termodynamiki Ćwiczenie nr 1 Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi Wydział Mechaniczny Kierunek Transport Grupa:T05 Mielnik Michał Data wykonania ćw. 15.03.2011 Ocena Data zaliczenia Podpis prowadzącego       Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest sporządzenie indywidualnych eksperymental...

plik doc

hydrologiczne przyrządy pomiarowe


Hydrologiczne przyrządy pomiarowe Przyrządy do pomiaru stanu wody. ŁATA WODOWSKAZOWA Jest to urządzenie służące do pomiaru stanu wody składające się z konstrukcji nośnej z przymocowanym do niej podziałem w postaci segmentowanych tablic. Za pomocą łaty wodowskazowej mierzy się wysokość lustra wody w stosunku obranej płaszczyzny odniesienia (tzw. zero wodowskazu). Wartość elementarna podziału ma długość 2 cm, a opis cyfrowy podany jest co 10 cm. Odczyt stanu wody dokonywany jest z dokła...

plik docx

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu, sprawozdanie, fizyka, laboratoria,

Politechnika Koszalińska

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,