plik docx

,,ORGANIZACJA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W USTAWACH KOMISJI EDUKACJI NARODOW

Praca zaliczeniowa z Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA                                                                                     im. prof. Stanisława Tarnowskiego                                                                                                                     w Tarnobrzegu   

 

plik odt

edukacja matematyczna dzieci upośledzonych w stopniu leekim.

Edukacja matematyczna w programach nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie kształcenia w zreformowanej szkole. Czy zmiana oznacza postęp?
Edukacja matematyczna w programach nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie kształcenia w zreformowanej szkole. Czy zmiana oznacza postęp? Reforma progr...

plik doc

Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788)

Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788)
Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788) Stanisław August był niewątpliwie jednym z najświatlejszych monarchów i Wolter w latach sześćdziesiątych stawiał go obok Fryderyka i Katarzyny na swoim Olimpie koronowanych filozofów. Jednakże było to jagnię między wilkami. W odniesieniu do Rzeczpospolitej trudno mówić o monarchii, a cóż dopiero o absolutyzmie. A jednak w Polsce zostały podjęte i częściowo dokonane reformy, któr...

plik doc

resocjalizacja

resocjalizacja
Przełom lat 80-tych i 90-tych XX w to początek transformacji społeczno-politycznej i gospodarczej w Polsce. To też okres dysfunkcjonalności zakładów poprawczych przejawiających się licznymi buntami, demolowaniem, agresją. Obniżeniu uległ też wiek osób popełniających przestępstwa zarówno indywidualne jak i zbiorowe o charakterze gangstersko-mafijnym. Ze względu na te zjawiska Ministerstwo Sprawiedliwości powołało komisję do opracowania systemu resocjalizacji nieletnich pod prz...

plik doc

P. Legrand, streszczenie rozdziałów

Zwiera streszczenie książki
20.I.2008r. Anna Wawrocka Profilaktyka Społeczna Rok III Paul Legrand „Obszary permanentnej samoedukacji” Szkoła i Społeczeństwo Na pozór mało zmieniło się w strukturze i funkcjonowaniu szkół. Destabilizacja pojawia się w zakresie oczekiwań uzasadnień, celów, roli i funkcji instytucji jak i jej personelu, również treść kształcenia, metodyka nauczania jaką się...

plik doc

Bronisław Trentowski - historia wychowannia

Trentowski.B
Bronisław Trentowski. Urodził się w roku 1808 w Opolu, w rodzinie zubożałego szlachcica. Ukończył Liceum Warszawskie i w roku 1825 ukończył studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesował się ruchem literackim, pisał wiersze, tłumaczył i publikował w dziennikach warszawskich. Interesował się też naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Potem wyjechał do Paryża w charakterze prywatnego guwernera. W 1829r. otrzymał nominację na nauczyciela szkoły podwydz...

plik docx

KEN i Izba Edukacyjna

Dzialalnosc

Komisja Edukacji Narodowej

Powstanie Komisji uchwalono dnia 14 października 1773 roku. Było to pierwsze na świecie ministerstwo oświaty, miało naczelną władzę oświatową. Pod swoim zarządem miała wszystkie instytucje oświatowe takie jak gimnazja, akademie, szkoły publiczne czy kolonie akademickie. Spod kontroli KEN została wyłączona Szkoła Rycerska

plik docx

Szkolnictwo w monarchii Karola Wielkiego

Karol Wielki

Szkolnictwo i nauka w monarchii Karola Wielkiego.

W swej polityce wewnętrznej Karol Wielki starał się wprowadzić scentralizowane rządy w państwie. Podstawową rolę w zarządzie państwem odgrywały ustawy wydawane przez króla, nazywane kapitularzami. Były to spisywane podczas wieców królewskie zarządzenia. Jednym z elementów, na których Karol Wielki oparł swoją władzę był Kościół. Chrześcijańst...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,