plik doc

Biofizyka

Konspekty z biofizyki.
Fizyka i biologia to dwie podstawowe nauki przyrodnicze różniące się przedmiotem zainteresowań i metodyką badań. Fizyka - materia nieożywiona, Biologia - materia ożywiona fizyka opisuje właściwości materii i zjawisk ilościowo za pomocą wielkości fizycznych. Odkrywane między wielkościami zależności funkcyjne sformułowane są w prawa ilościowe wyrażające się za pomocą wzorów matematycznych. Biologia stosuje metody jakościowego opisu właściwości obiektów biologicznych....

plik doc

Czym jest fizyka- wywiad

Czym jest fizyka?
Czym jest fizyka? Dla przeciętnego człowieka byłoby ciężko wysnuć pełną, a przede wszystkim trafną definicję. A jednak są nieliczni, dla których fizyka jest całym światem. Światem pełnym tajemnic i wciąż ukrytych zagadnień. 4 marca. Zimowe czwartkowe popołudnie. Naprzeciwko mnie siedzi młody 19letni chłopak- przyszły student Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zaduma w oczach Tomka oznacza tylko jedno, po raz kolejny rozgryza jakiś fizyczny problem. Ale przyjrz...

plik doc

Wstęp do prawoznawstwa

notatki z wykładów z prawoznawstwa. bardzo szczegółowe, wszystko omówione jasno po kolei.
Zagadnienia z Prawoznawstwa Kolor czarny – profesor Morawski; Kolor czerwony – wykład prof. Gryniuk; Kolor niebieski – prof. Kustra;       Kryteria i podział nauk. Nauka – dwie podstawowe interpretacje;       Pragmatyczna – uczenie się, zdobywanie wiedzy;       Apragmatyczna – rezultat procesu zdobywania wiedzy; zespół twierdzeń spełniających okr...

plik pdf

Historia Filozofii W. Tatarkiewicz Tom I

Książka w formacie PDF
Historia filozofii Tom I Filozofia starożytna i średniowieczna Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska P...

plik pdf

Filozofia - Historia Filozofii tom I Tatarkiewicz

Tom I Historia Filozofii
Historia filozofii Tom I Filozofia starożytna i średniowieczna Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska...

plik doc

Skrypt prawoznawstwo - Morawski

Plik zawiera skrypt podręcznika Wstęp do prawoznawstwa Morawskiego. Dobrze opracowany, przydatny do nauki na egzamin.
Wstęp do prawoznawstwa: I Charakterystyka nauk prawnych: Nauka:       interpretacja pragmatyczna – uczenie się, zdobywanie wiedzy       interpretacja pragmatyczna – rezultat procesu zdobywania wiedzy, pewien zespół twierdzeń spełniających określone kryteria Klasyfikacja nauk:       nauki społeczne i przyrodnicze – różni...

plik doc

pojęcia i ststemy pedagogiczne

notatki z zajęć
11.10.2008 Pojêcie nauki – s³owo nauka pochodzi z ³aciñskiego scire (wiedzieæ) nauka polega na poszukiwaniu wiedzy po to, aby ludzie poznawali siebie i swoje otoczenie , nie ka¿dy typ wiedzy jest nauk¹. Ludzie zdobywa³y trzy modele wiedzy; 1.    model oparty na autorytecie – ludzie których uznajemy za autorytet. •    Spo³eczeñstwo wiedzy – scamom •    Spo³eczeñstwo teocentryczne •    Spo³eczeñstwo technokratyczne – naukowcy (my ¿yjemy w tym spo³eczeñstwie) 2.    model...

plik doc

W starożytnym świecie

konspekt lekcji starożytność
Aldona Kowalczyk Kolegium Nauczycielskie UMCS Radom Konspekt lekcji języka polskiego klasa 1 gimnazjum Temat: W starożytnym świecie. Strategie- emocjonalna, poszukująca Metody ? słowne ( poszukujące ? heureza) , działań praktycznych Forma pracy ?jednostkowa , zbiorowa Środki dydaktyczne ?podręcznik ?Słowa na czasie? wyd. Nowa Era, blok rysunkowy, kredki . Cele: -Wprowadzenie uczniów w epokę starożytną Uczeń : - zna terminy:staroży...

plik doc

socjolekty

Streszczenie artykułu na temat socjolektów.
1) Nowości strukturalne: - neologizmy absolutne: pałyczeć, sąbrzyć (wymysły Tuwima) sobość (cecha u Witkiewicza) - nowe związki frazeologiczne: pustynia intelektualna (głupiec) - innowacje w zakresie formy: fiza (fizyka), zrobić kogoś w klacz (zamiast: w konia) - innowacje w zakresie formy i znaczenia: kujownia (czytelnia) 2) Nowości znaczeniowe (neosemantyzmy) - metafory socjolektalne: czarodziej (pozer) rzeź niewiniątek (egzamin) - metoni...

plik doc

Radiologia

Zagadnienia z radiologii
RADIOLOGIA FIZYKA PROMIENIOWANIA- Lampa rtg w szklanej bańce wypełnionej próżnią znajdują się anoda i katoda. Przez szkło wydobywają się promienie, które przenikają w ciało i dają zaciemnienie na zdjęciu. Katoda zbudowana jest z włókien wolframowych odrywają się cząsteczki elementarne i lecą w kierunku anody. Ognisko mieści się na anodzie. RTG PODZIAŁ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,