plik pdf

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych - IWN Politechnika Poznańska, Energetyka sem. IV
POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTOENERGETYKI Laboratorium Inżynierii Wysokich Napięć Ćwiczenie nr 2 Temat: Rozkład napięcia na łańcuchu liniowych izolatorów kołpakowych Rok akademicki: 2011/2012 Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Wykonania Oddania Energetyka, studia stacjonarne, ćwiczenia sprawozdania semestr IV, EN-4/1 28.02.2012 6.03.2012 Uwagi: Ćwiczenie polegało na zbadaniu rozkła...

plik doc

sprawko Obieg Rankine\'a symulacja

sprawko z laborek- symulacja na komputerach
Politechnika Poznańska Temat: Wyznaczanie parametrów obiegu Rankine’a za pomocą symulacji komputerowej – porównanie z wynikami otrzymanymi metodą obliczeniową. Rok akad. II Semestr 3 Grupa EN - 3 Wydział elektryczny       Zygmunt Marcin       Obara Wiktor Data wykonania ćwiczenia: 09.11.2010 Ocena: Uwagi:       Wiadomości wstępne. Obieg Rankine’a - wodno – parowy obieg termodynamicz...

plik doc

Badanie rezystywności dielektryków stałych i ciekłych.

Sprawozdanie z badania rezystywności dielektryków stałych i ciekłych.
POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTOENERGETYKI Zakład Wysokich Napięć Ćwiczenie nr 10 Temat: Badanie rezystywności dielektryków stałych i ciekłych Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektryczny Studia dzienne magisterskie Specjalność Elektroenergetyka   Wykonawcy:       Marcin Karasiński Data Wykonania ćwiczenia 27.04.2010 Oddania sprawozdania 17.05.2010 Uwagi:      Ocena :  ...

plik docx

Metoda techniczna pomiaru impedancji pętli zwarciowej.

Metoda techniczna pomiaru impedancji pętli zwarciowej oraz ocena dokładności metody oraz dobór środków ochrony przeciwporażeniowej.

plik docx

Labolatorium przesyłu energii.

Badanie rozpływu prądów i spadków napięć w prostych układach sieci rozdzielczych na analizatorze prądu stałego.

plik docx

wentylatory

sprawozdanie

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

plik docx

sprawozdanie silnik pierścieniowy

sprawozdanie z silniki pierscieniowego

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

INSTYTUt elektrotechniki przemysłowej

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,