plik docx

Polimery

Polimery

Tworzywa termoplastyczne, termo- i chemoutwardzalne, elastomery, powłoko- i włóknotwórcze definicje cechy charakterystyczne, przykłady

plik pdf

wykład polimery w kosmetyce

Polimery w kosmetyce wykład sum
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Zakł Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu POLIMERY W KOSMETYCE Dr n. farm. Eliza Główka eglowka@ump.edu.pl Luty 2011 Budowa polimerów poly = wiele merous = część, segment polimery = związki wielkocząsteczkowe M. Cz. Liczba atomów atomó Przykład: polietylen (PE) [-CH2-CH2-]n n – liczba jednostek podstawowych w makrocząsteczce makroczą 2 KLASYFIKACJA POLIMERÓW Szkło Szkł Grafit Diament...

plik pdf

Polimery - wybrane zagadnienia

- wybrane zagadnienia

1) POLIMER, MONOMER, MER. Polimer jest to związek chemiczny zawierający dużą liczbę elementów budowy, zwanych merami. Jeżeli A jest merem, to cząsteczka polimeru lub makrocząsteczka jest reprezentowana przez połączenie wielu A (n razy wzięte), gdzie n jest stopniem polimeryzacji. Polimer obejmuje zbiór wielu makrocząsteczek. Stopień polimeryzacji to masa cząsteczkowa polimeru podzielona przez masę czą...

plik docx

polimery

opis krótki polimerów

Mariusz  Marciniak

ZiIP zaoczne

POLIMERY WSTĘP

Ze słowem „polimer” (gr. poli wiele; meros część) spotykamy się bardzo

często, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, z jak wieloma

wielkocząsteczkowymi substancjami związane jest to pojęcie. Polimerami s...

plik doc

podstawowe rzeczy o polimerach

co nie co o polimerkach glownie o metodach przetworczych
Maszyna-urządzenia techniczne skł.się zwykle z szeregu mechanizmów osadzonych we wspólnym kadłubie których zadaniem jest przenoszenie określonych ruchów lub sił co prowadzi do wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii. Maszyny dzieli się ze wzg. na przeznaczenie: -maszyny technologiczne -maszyny transportowe -maszyny energetyczne Ukł. roboczy stanowią podstawowe elementy skł. narzędzie, maszyna, urządzenia uzupełni...

plik doc

cd o teorii polimerow

cd2
Zasady podziału suszarek. Wśród wielu kryteriów, jakie bierze się pod uwagę przy podziale suszarek najczęściej wyróżnia się: ?Ciśnienie panujące w suszarce ?charakter działania ciepła 1)sposób doprowadzania ciepła 2)zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne Ze względu na ciśnienie panujące w suszarce wyróżnia się suszarki atmosferyczne i próżniowe. Ze względu a charakter działania urządzenia wyróżnia się suszarki o okresowym działaniu i ciągłym. Ze względu na sposób doprow...

plik docx

Biochemia notatki z wykładów


WĘGLOWODANY: Są to związki organiczne zwane cukrami. Zbudowane z węgla. wodoru i tlcnu. Węglowodany zawierają kilka i więcej grup hydroksylowych (OH) i co najmniej jedną grupę karbonylową: aldehydową (CHO) lub ketonową (=CO).  Syntetyzowane są głównie przez rośliny z dwutlenku węgla i w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,