plik doc

słownictwo sportowe studentów

Jak w tytule.
Słownictwo zebrane od studentów ćwiczących na uniwersyteckich obiektach sportowych, zatem grupy niejednorodnej. Jak sami przyznali, część żargonu sportowego przejęli ze swych rodzinnych środowisk, ?od kolegów z podwórka?, część usłyszeli podczas telewizyjnych transmisji zawodów, część przejęli od trenerów i studentów AWF, z którymi stykają się podczas swych zajęć, w końcu niektóre nazwy wymyślili sami i są one znane tylko ich grupie. S I Ł O W N I A 1) ABS żart. ?człowie...

plik doc

BADANIA FIZYCZNE TŁUSZCZÓW

temat:badania fizyczne tłuszczów- POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA,POMIAR GĘSTOŚCI TŁUSZCZU PIKNOMETREM ,POMIAR LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ APARATEM HOPPLERA,OZNACZANIE STAŁYCH FIZYCZNYCH TŁUSZCZÓW, Oznaczanie liczby zmydlenia, OZNACZANIE LICZBY ESTROWEJ POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA TŁUSZCZÓW Współczynnik załamania światła , znany też współczynnikiem refrakcji to stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania światła przechodzącego z powietrza do tłuszczu w danej temperaturze...

plik docx

Chemia Lab. IDENTYFIKACJA ROZTWORÓW ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH ćw. 6

UWAGA : SPRAWOZDANIE NIE ZAWIERA ROZPISU JONOWEGO REAKCJI CHEMICZNYCH ( NIEKIEDY JEST TO WYMAGANE ) Zapomiałem dopisać trzeciej charakterystycznej reakcji przy związku nr 2 tj, węglanem sodu

plik doc

Most powerful&cost effective SEO service in world get up to 100K backlinks now!

Are you looking for an affordable way to drive tons of traffic to your web page? You can stop looking because XRumerService is all you need! Hey As a web site owner, you know driving traffic is everything: It means more visitors, more click-through, and most importantly MORE MONEY! Now there’s a new service that gives you thousands of visitors per day for just pennies. And the way it works is this: Links to your web page are posted automatically in thousands of forums, crea...

plik docx

proces pielegnacyjny

proces pielęgnacyjny pacjentki po usunieciu tarczycy

Plan opieki nad chorą po operacji tarczycy.

Jolanta K.   lat 45

Zamieszkała Pszczyna ul Cisowa 22/1//34

Rozpoznanie; Recidiva strumea nodosae reg.lob. dextra.

Chora po dwukrotnej strumectomii 0...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,