plik doc

Gleboznastwo- podstawowe pojęcia

Pojęcia dotyczące podstawowych zagadnięć dotyczących gleby: budowa, właściwości fizyczne i chemiczne
POZIOM GLEBOWY – to warstwa mineralna lub organiczno-mineralna znajdująca się w obrębie profilu glebowego równoległa do powierzchni gleby, odróżniająca się od sąsiednich poziomów: Barwą, Konsystencją, Uziarnieniem, Składem chemicznym, Ilością materii organicznej. Rozróżnia się poziomy główne, przejściowe lub mieszane. Podpoziomy oraz cechy towarzyszące. Poziomy główne oznacza się dużymi li...

plik doc

pojęcia z pedagogiki


PEDAGOGIKA Paidagogos ? prowadzą chłopca Paidagogija ? całość zabiegów wychowawczych Pedagogia ? samo dzieło wychowania Pedagologia ? całość pedagogiki rozwoju człowieka i pedagogiki stosowanej w instytucjach Nowa pedagogika określa naukę, której przedmiot stanowi sprawa praktycznej pedagogiki ? wszelkiego rodzaju sztuki i techniki wychowania ? czyli wychowawczego prowadzenia dzieci, młodzieży oraz oddziaływania na rozwój ludzi dorosłych. Współcześnie mówimy o wspieraniu rozwoj...

plik doc

pojęcia pedagogiczne


Pojęcia pedagogiczne. Wychowanie ? w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. W tym sensie pojęcie ?wychowanie? obejmuje określone wpływy i oddziaływanie na fizyczny, umysłowy, moralny i estetyczny rozwój dzieci i młodzieży oraz przyswajanie im politechnicznych wiadomości i sprawności. Termin ?wychowanie? bywa też używany w węższym znaczeniu i wówczas odnosi się on do poszczególnych stron rozwo...

plik doc

socjologia niektore pojecia


Trauma kulturowa ? wstrzas powodowany zmiana spoleczna, który dotyka domeny kultury, a w konsekwencji tozsamosci zbiorowe i jednostkowe. Sekwencja traumatyczna ? proces pojawiania sie, rozprzestrzeniania i zakorzeniania traumy, a nastepnie podejmowania strategii zaradczych prowadzacych do przezywciezenia traumy. Anomia sukcesu ? zaburzenie rutynowych sposobow postepowania, skal oczekiwan i aspiracji,wzorow konsumpcji ? przez nagle wzbogacenie sie. Zmiana spoleczna ? roznica miedz...

Ostatnie wyszukiwania