plik odt

filozofia - POJĘCIA

PODSTAWOWE POJĘCIA
Aksjologia- ogólna teoria wartości i wartościowania. Bada naturę różnego rodzaju wartości , szczególnie etyczno- moralnych i estetycznych- ich pochodzenie, sposób istnienia, strukturę. Aliencja- (wyobcowanie)- poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki. Aliencja negatywna-eksteriryzacja- zaprzeczenie swemu wnętrzu, utrata własnej istoty, wyobcowanie. -Apriori,- przed doświadczeniem, bez...

plik pdf

Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia

Plik zawiera materiały z ćwiczeń z lit. powszechnej, pojęcia z nią związane, streszczenia licznych lektur i ich ujęcia problemowe. Lektury np.: Żołnierz Samochwał, Boska Komedia, Cyd, Czerwone i czarne, Pani Bovary (niestety są też literówki)
Ćwiczenia, lektury i pojęcia – Powszechna BIBLIA: różnice między ewangeliami (zapłata za przyniesienie wiadomości, dobra nowina): św. Marek – uczeń św. Piotra, do nie-żydów, 60/70r, język żywy, prosty, emocjonalny, waga na uczucia, fakty, brak interpr...

plik doc

pojęcia z dydaktyki

Krótkie i rzeczowe wyjaśnienie podstawowych pojęć z dyd. historii.
Nauczanie ? działalność nauczyciela, o charakterze planowej, celowej pracy, ukierunkowanej na wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie ich uzdolnień. Nauczanie związane jest z uczeniem się, obydwa pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia. Nauczanie jest przedmiotem badań dydaktyki. Pojęcie nauczanie zadomowiło się na stałe w słowniku pedagogów w XVII wieku, po ukazaniu się dzieła...

plik doc

METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 Podstawowe pojęcia, metody, fazy procesu badawczego
Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 PODSTAWOWE POJĘCIA Metoda ? to typowe, powtarzalne sposoby zbierania, przetwarzania i analizowania Metoda badawcza ? to typowe, powtarzalne, zweryfikowane i sprawdzone sposoby zbierania, gromadzenia i interpretacji danych empirycznych, zmierzające do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na pytania stawiane w badaniach....

plik pdf

Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej

Lalak Danuta Pilch Tadeusz - Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej
ELEMENTARNE POJĘCIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ Redakcja naukowa Danuta Lalak i Tadeusz Pilch Redakcja Józef Marek Śnieciński Opracowanie graficzne Dariusz Górski Korekta Ewa Różycka i Copyright by Wydawnictwo Akademickie „Żak" and Danuta Lalak, Tadeusz Pilch ISBN 83-88149-12-1 Wydawnictwo Akademickie „Żak" Teresa i Józef Śniecińscy 02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 13/56 tel./fax 822-82-67...

plik rtf

Starożytność - pojęcia.

Pojęcia, terminy --> starożytność.
Historia Wychowania -- > Starożytność-- > pojęcia. Krypteje - powstania niewolnicze, organizowane nocą. Hoplita - 30letni męzczyzna, pełnoprawny obywatel starozytnej Sparty, posiadał prawa, mógł zasiadać we władzy, podejmować decyzje. Ponadto musiał się ożenić aby płodzić zdrowe dzieci najlepiej męzczyzn. Lakonia - półwysep grecki gdzie znajdowała się Sparta. Likurg - starożytny organizator wychowania w Sparcie. Efebia - czas bezpośredniego przygotowa...

plik doc

Terroryzm -podstawowe pojęcia

Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu-podstawowe pojęcia związane z terroryzmem
Słowo “terror” weszło w użycie w czasach Rewolucji Francuskiej po 1789 roku. Oznaczało wówczas “twardą”, krwawą politykę wobec wszelkich, prawdziwych i domniemanych “wrogów ludu.” Spopularyzowane zostało w czasie w czasie rządów jakobinów, którzy sami je nazwali “terrorem.” Prostą dystynkcję między terrorem a terroryzmem zwięźle wyraził Frederick Hacker, określając terror jako przemoc rządzących, legalnych org...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,