plik pdf

Filozofia

notatki z wykładów
robertlit@op.pl Notatki z wykładów – Kołobrzeg 2004 - I semestr studiów zaocznych – socjologia. 1 Filozofia Wykład 1. Mamy być socjologami a nie filozofami???? TATARKIEWICZ – „Historia filozofii” , Filozofia – umiłowanie mądrości lub wiedzy, jest tom badanie najbardziej abstrakcyjnych i ogólnych cech świata oraz kategorii, w których myślimy. • • • • • • Umysł Materia Racja Dowód Prawda itp. Podział filozofii: • • • metafizyka / ontologia epistemologia / gnozeologia a...

plik doc

filozofia ściągi

Ściągi z 2 roku na filozofię cz. 1
Działy filozofii: 1.Logika(dot.zdania)-metody formalne Prawda/fałsz : *l.formalna, *l.semiotyczna, *metodologia nauk. 2.Ontologia-zajmuje się rzeczywistością-nauka o bycie, stanowi fundament nauk szczegółowych, zaawansowane metody formalne. 3.Metafizyka-odpowiada na pytania na podstawie teologii, nakierowana jednak jest na absolut, a teologia na byt; intuicja(wglądy), produkuje hipotezy. 4. Etyka-normami są dobro i zło, 5.Antropologia filozoficzna(filozofi...

plik doc

Dobro i zło

wypracowanie
DOBRO I ZŁO Od początku świata, od momentu poczęcia pierwszego człowieka na świecie istniało dobro i zło. Każdy człowiek w swoim życiu przechodził chwile, które zmuszają go do opowiedzienia się po którejś ze stron. Wybór jest często sprawą osobistą i dlatego stanowi zazwyczaj ogromny problem. Należy zauważyć, że również literatura od wieków stawiała swych bohaterów w sytuacjach wyboru. Chcąc zrozumieć postawy i postępowanie bohaterów poszczególnych epok literackich trzeba n...

plik docx

Filozofia

Filozofia-zagadnienia

DLACZEGO FILOZOFIA

Filozofia zajmuje się pytaniami podstawowymi: -czym jest przyroda i co możemy o niej wiedzieć -jak powinniśmy żyć jako poszczególne osoby i jako społeczność -Czego wolno nam się spodziewać po dobrym życiu- czy w tym życiu, czy w przyszłym?

E...

plik doc

Ściąga z filozofii I roku pedagogiki

1. Znaczenie słowa filozofia, jej powstanie, dwie koncepcje przedmiotu filozofii, 3 obszary badań filozoficznych. 2. Wymień jońskich filozofów przyrody i opisz jednego z nich. 3. Wymień filozofów 2 okresu filozofii starożytnej i scharakteryzuj poglądy jednego z nich. 4. Poglądy Sokratesa dotyczące człowieka. 5. Na czym polegała Sokratyczna metoda filozofowania? 6. Poglądy etyczne Sokratesa. 7. Świat w ujęciu Platona, teoria poznania, koncepcja człowieka. 8. Poglądy ontologiczne Arystotel...

plik docx

Socjologia- religia

Notatka z wykładu zawiera informacje: religie, hinduizm, islam, zakat, cechy. itp. itd.

Chrześcijaństwo- Judeo-chrześcijaństwo.

Prehistorią jest judaizm, który stworzył Mojżesz. Bóg w te religii jest  wyraźny.  Bóg określił się jako: „Jestem, który jestem” Jest to istota istniejąca, byt absolutny, która jest poza czasem i przestrzenią.

plik doc

Etyka

Etyka
Aksjologia       Jest to nauka o wartościach lub teoria wartości. Nazwa wywodzi się z języka greckiego (aksios – godny, cenny, wartościowy).       Termin wartość pochodzi od słowa być wartościowym, mieć znaczenie (valor od valere) i pojawił się w słowniku filozoficznym pod koniec XIX w. Wcześniej tradycja filozoficzna posługiwała się określeniem dobro. Początkowo termin „wartość” należał wyłącznie do języka codziennego i oznaczał: siłę, zdrowie fizyc...

plik doc

Wartości źródłem wychowania

Wartości źródłem wychowania. Rola wartości w wychowaniu, klasyfikacja wartości, określenie wartości i sposoby ich istnienia, wartości preferowane w wychowaniu.
      Wartość – przez wartość rozumie się to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest ze wszystkich miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich. Inne rozumienie to jest ich utożsamianie nie tyle co z kryterium oceny rozstrz...

plik doc

Skrypt socjologia

Skrypt do socjologii ALK
2.Analityczny schemat człowieka socjo-ekonomicznego Człowiek socjologiczny Jednostka jest członkiem grupy wspólnoty, bohater zbiorowy, grupa społeczna, wspólnota, wielka zbiorowość społeczna. (w latach ’90 robotnicy, inteligencja, burżuazja). Jego motywacją są wartości takie jak tradycja, wiara, równość, a nie interesy. Jest gotów (w przeciwieństwie do oeconomicusa) zrzec się przywództwa poddać wpływowi lidera. W swych ocenach patrzy na dobro, zło, pozytywne asp...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,