plik docx

prawo administracyjne

notatki z wykładów

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa regulującą ustrój, kompetencje organów administracji publicznej atakże tryb postępowania przed tymi organami. Prawo administracyjne należy do działu prawa publicznego podobnie jak prawo konstytucyjne i karne...

plik doc

II RP

w notatce min. sądownictwo administracyjne II RP, sądy szczególne i inne organy wymiaru sprawiedliwości, system prawa cywilnego, prawo małżeńskie... etc :)
Sądownictwo administracyjne w II RP Sądownictwo administracyjne kontrolowało działalność administracji publicznej. Konstytucja marcowa przewidziała powołanie tego sądownictwa z Naczelnym Trybunałem Administracyjnym na czele- utworzono go w 1922, sądy niższych instancji nie zostały powołane także był on jedynym sądem poza ziemiami zabo...

plik pdf

Prawo Aneta Mendrek

podstawy prawa
Podstawy Prawa Na podstawie: Gnela, Koczanowski, Szostak, Wiatrowski „Podstawy prawa dla ekonomistów” Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005 SPIS TREŚCI: I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE ......................................................................................................................... 1 II. PRAWO KONSTYTUCYJNE .......................................................................................................................................... 2 III....

plik doc

Zagadnienia Prawo Administracyjne


Zestaw pytań na egzamin Prawo administracyjne Katedra Prawa Administracyjnego 1. Pojęcie i normy prawa administracyjnego. I. a) Prawo Administracyjne: jest to zespół norm regulujących działalność administracyjną ( w sensie przedmiotowym), a szerzej jest to prawo, które normuje administrację publiczną. b) Prawo administracyjne dzieli się na prawo ustrojowe, prawo procesowe i prawo materialne. II. a) Norma prawa administracyjnego: zbiór przepisów regulujących zakres działania, komp...

plik doc

Administracja Publiczna

wykłady z administracji publicznej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Podstawa wykładu Wykład jak i materiał zawarty w prezentacji został zaczerpnięty z podręcznika: Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, PRAWO ADMINISTRACYJNE, Warszawa 2002. Słuchacze są zobowiązani do gruntownego zapoznania się z powyższym podręcznikiem. Pojęcie administracji I Administracja jako organizacja: różnorodne jednostki organizacyjne posiadające kompetencje określone w...

plik doc

proces pielęgnowania - położnictwo

Proces pielegnowania w położnictwie - Ciąża II Poród II Położenie podłużne główkowe, ustawienie I, 41/42 Hbd, miednica kostna prawidłowa. Secundigravida. Secundipara. Situs foetus longitudinalis cranialis. Positio I , 41/42 Hbd, pelvis ossea normalis Po
SCHEMAT PROCESU PIELĘGNOWANIA Data: 30.03.2009 Miejsce prowadzenia procesu pielęgnowania : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach I. Dane administracyjne położnicy Nazwisko i imię pacjentki : S. M. Adres zamieszkania...

plik doc

Prawo Administracyjne

Notatka z wykładu
PRAWO ADMINISTRACYJNE 21.03.2010 Metoda administracyjno-prawna- charakteryzuje się gładkością, która ujawnia się w różnym nasileniu. Władztwo administracyjne (imperium) to: 1)Możność jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej obywatela- stosunki sankcjonowane: Autorytatywność konkretyzacji prawa- to organ a nie strona rozstrzyga co jest uprawnieniem lub obowiązkiem w danej sytuacji, Decydujący charakter oświadczenia woli organu, Przywilej domniemani...

plik doc

prawo cywilne testy

testy
1.Czy przepis prawa to: jednostka redakcyjna aktu prawnego zwrot językowy zawarty w tekście aktu normatywnego, stanowiący gramatyczną całość c. część tekstu prawnego wyodrębnionego w artykuły, paragrafy d. zdaniokształtny zwrot językowy normujący sposób postępowania, formalnie w tekście wyodrębniony 2.Termin ?zachowanie? w prawie oznacza: tylko działanie tylko zaniechanie zaniechanie i działanie zaniechanie, działanie i inne zdarzenie 3.Wpis do rejestru...

plik doc

Księstwo Warszawskie

Notatki z wykładu historii administracji
książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ? J. Malec D. Malec CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. 1791: Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty) Konstytucja z 1791 r. powierzała władze wykonawczą w ręce króla, a że monarcha pozostał nietykalny i nieodpowiedzialny wszystkie jego akty dla swej ważności wymagały...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,