plik doc

socjologia

zawiera wykłady dla I roku, wszystkich specjalności uczelnianych.
ISTOTA I POCZĄTKI SOCJOLOGII       DEFINICJA SOCJOLOGI JAKO NAUKI Jan Szczepański definiuje pojęcie socjologii: „socjologia poszukuje praw zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach”. Wg Szczepańskiego to nauka o zbiorowościach i o społecznościach ludzkich.  Socjologia – nauka, która zajmuje się problematyką państwa, fu...

plik rtf

socjologia

ogólnie teksty dotyczące socjologii.
Opracowane zagadnienia z socjologii WSP TWP ISTOTA I POCZĄTKI SOCJOLOGII1. DEFINICJA SOCJOLOGI JAKO NAUKIJan Szczepański definiuje pojęcie socjologii: socjologia poszukuje praw zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach .Wg Szczepańskiego to nauka o zbiorowościach i o społecznościach ludzkich. Socjologia nauka, która zajmuje się problematyką państwa, funkcjonowani...

plik doc

Ściąga z socjologii pytania i odpowiedźi

Opracowane pytania i odpowiedźi
Socjologia a inne nauki społeczne. Czym jest socjologia a jak się definiuje inne nauki społeczne. Socjologia jest zbiorem dyscyplin naukowych które badają naturę ludzkiego zachowania, bada związki międzyludzkie i ich rezultaty- interesuje się związkami między ludzkimi. -antropologia ? ma 2 gałęzie a.fizyczna-zajmuje się istotami ludzkimi jako organizmem biologicznym(bada biologiczne zróżnicowanie między ludźmi) a.kulturowa-zajmowala się natura, edukac...

plik doc

ściąga z socjologii


1.SOCJOLOGIA ? zaliczana jest do empirycznych nauk społeczny. Nauka o społeczeństwie, o zbiorowościach ludzkich. Przedmiotem jej badań są: - zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach (wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie), - siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, -zmiany i przekształcenia w nich zachodzące, - zjawiska i procesy tworzenia się różnych form zbiorowego życia, - struktury różnych form zbiorowości ludzi. Zadaniem socjologii jako nauki jest badan...

plik odt

Współczesne rozumnie relacji między jednostką a społeczeństwem.

Własna praca na ten temat .
SOCJOLOGIA OGÓLNA Współczesne rozumnie relacji między jednostką a społeczeństwem. Praca Semestralna z Socjologi Ogólnej Problem, przed którym staje większość z nas jest następujący: czy jednostka jest zaledwie instrumentem społeczeństwa, czy też jego "końcówką" - czyli na końcu struktury społecznej jest indywidualność? Czy Ty lub ja, jako jednostki jesteśmy używani, kierowani, kształceni, kontrolowani, dopasowywani do pewnych wzorców przez społeczeństw...

plik odt

Samobójstwa wśród młodzieży.

Własna praca na ten temat
SOCJOLOGIA OGÓLNA Samobójstwa wśród młodzieży. Praca semestralna z Socjologi Ogólnej 2008 Samobójstw jest bardzo rzadko poruszany w naszym społeczeństwie. Jest to swego rodzaju temat tabu. Często unikamy go w codziennych rozmowach, uważając, że problem nas nie dotyczy, lub nie istnieje. Zdarza się, że na samą myśl o tym zagadnieniu wyzwala się u nas strach oraz niechęć do wypowiadania się na ten temat. W dzisiejszych czasach jednak musimy spojrzeć p...

plik doc

podstawy prawa - zagadnienia

podstawy prawa - zagadnienia
PODSTAWY PRAWA (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) zagadnienia egzaminacyjne w roku akademickim 2008/09 I rok licencjatu stacjonarnego Państwo – pojęcie państwa, jego formy, organ państwowy, demokracja i jej gwarancje. Norma prawna, budowa, rodzaje i obowiązywanie. Przepis prawny- czym jest, relacja norma przepis, rodzaje przepisów. Stanowienie prawa – istota, analiza pojęcia na podstawie wybranych aktów normatywnych.. Stosowanie prawa –...

plik doc

podstawy produkcji zwierzęcej

podstawy produkcji zwierzęcej
PODSTAWY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ T: Budowa kopyta racic i rogów. Kopyta stanową końcowy odcinek palców. Konie chodzą na środkowym, trzecim palcu stad zaliczamy je do grupy nieparzysto kopytnych. W skład kopyta wchodzą narządy będące wytworami skóry: puszka kopytowa tworzywo kopytowe strzałka gąbczasta Do grupy narządów niepochodnych skóry należy: kość kopytowa nasada dolna kości koronnej chrząstki kopytowe trzeszczka kopytowa więzadła śc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,