plik doc

Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt

Konspekt- pobieranie krwi żylnej do badań laboratoryjnych
Nazwa uczelni: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Rok akademicki: 2007/2008 Rok studiów: I, semestr I Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego Forma zajęć: pracownia - ćwiczenia Miejsce zajęć: sala 15 Czas trwania zajęć: 90 min. Osoba prowadząca: Katarzyna Sobczyk- pielęgniarka licencjonowana Temat zajęć: Kształtowanie umieję...

plik docx

port naczyniowy

port naczyniowy

Port naczyniowy

Procesy terapeutyczne często wymagają podawania leków i płynów drogą dożylną. Umieszczenie cewnika w żyle głównej górnej umożliwia przetaczanie płynów, podawanie leków oraz pobieranie krwi. Port naczyniowy jest złożony ze zbiornika, tzw. komory, oraz cewnika, który jednym końcem jest implantowany w żyle, natomiast drugim jest przyłączony do komory portu....

plik doc

konspekt dydaktyka

Dydaktyka konspekt pielegnuarstwo
Konspekt do przedmiotu: podstawy pielęgniarstwa Forma zajęć: ćwiczenia Nazwa uczelni: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Pielęgniarstwo SUM niestacjonarne Rok studiów i semestr: Rok I, semestr zimowy Miejsce zajęć: Pracownia umiejętności pielęgniarskich Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa Czas zajęć: 135 min. Nazwisko i mię prowadzących: stu...

plik doc

konspekt dydaktyka

dydaktyka konspekt pielegniarstwo
Konspekt do przedmiotu: podstawy pielęgniarstwa Forma zajęć: ćwiczenia Nazwa uczelni: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Pielęgniarstwo SUM niestacjonarne Rok studiów i semestr: Rok I, semestr zimowy Miejsce zajęć: Pracownia umiejętności pielęgniarskich Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa Czas zajęć: 135 min. Nazwisko i mię prowadzących: stude...

plik doc

pomoc mgr


Lista jednostek , w których można realizować prace magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO I PSYCHIATRYCZNEGO Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, Telefon : 861-22-67, 861-22-57 Fax : 861-22-66 Kierownik : dr hab. n. med. Krystyna Jaracz Dr hab. Krystyna Jaracz Przydatność skali WHOQoL OLD do oceny jakości życia osób zdrowych. Dr hab. Krystyna Jaracz Przydatność skali W...

plik docx

konspekt cukrzyca typ 1

SZKOŁA KL: PRZEDMIOY: TEMAT: CUKRZYCA TYPU 1 TYP LEKCJI: TEORETYCZNA CZAS TRWANIA: 90 MIN DATA : GODZINA: PROWADZĄCY: METODY: -wykład informacyjny - burza mózgów - dyskusja ŚRODKI DYDAKTYCZNE: -broszury -tabele produktów dozwolonych i zabronionych w diecie chorego na cukrzyce -poradniki dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 CEL GŁÓWNY: - zapoznanie z istotą choroby - zapoznanie się z objawami, powikłaniami, leczeniem - poznanie zasad diety w cukrz...

plik doc

Historia Starozytnej Grecji

Notatki z \"trojaczków\" (Musiał, Jaczynowska i Stępień)
HISTORIA STAROŻYTNEJ GRECJI DANUTA MUSIAŁ Uwagi wstępne 1. Kraj i ludzie - doskonale rozwinięta linia brzegowa doprowadziłą do zakładania wielu portów i rozwoju żeglugi. - poprzez Grecję ciągną się góry zwane Hellenidami, które są przedłużeniem Gór Dynarskich. Częścią Hellenidów jest masyw Pindosu, ciągnący się w północno-zachodniej części kraju. - większe obszary równinne znaj...

plik doc

Znaczenie terapii zajęciowej

Dla osoby, która potrzebowała czegoś do terapii zajęciowej.
ROLA I ZNACZENIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻYCIU OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO NA PRZYKŁADZIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I. Wstęp. II. Cel działalności warsztatów terapii zajęciowej. 1. Plan działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku: a) Terapia psychologiczna, b) Rehabilitacja ruchowa, 2. Organizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej:       Pracownia gospodarczo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,