plik rtf

podstawy pielęgniarstwa na egzamin dyplomowy

opracowanie zagadnień z podstaw piel. na egzamin dyplomowy (Akademia Pomorska w Słupsku) życze powodzenia:)
1.Co to są prawa pacjenta i na podstawie jakich dokumentów powstały‎? Prawem pacjenta jest uprawnienie przysługujące w równym stopniu każdemu człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych. W polskim systemie prawnym,‭ ‬prawa pacjenta są rozproszone w wielu aktach prawnych,‭ ‬często wynikają z przepisów nakładających obowiązki na różne podmioty uczestniczące w udzielaniu...

plik doc

Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego, Konspekt

Konspekt- pobieranie krwi żylnej do badań laboratoryjnych
Nazwa uczelni: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Rok akademicki: 2007/2008 Rok studiów: I, semestr I Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalnego Forma zajęć: pracownia - ćwiczenia Miejsce zajęć: sala 15 Czas trwania zajęć: 90 min. Osoba prowadząca: Katarzyna Sobczyk- pielęgniarka licencjonowana Temat zajęć: Kształtowanie umieję...

plik odt

podstawy pielęgniarstwa

moje dzieło
FUNKCJE ZAWODOWE BEZPOŚREDNIE NIEZALEŻNE FUNKCJA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZADANIA OPIEKUŃCZA Pomaganie,asystowanie,towarzyszenie,wspieranie -stworzenie optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych, -pomoc w czynn.codziennych:oddychanie,termoregulacja,ochrona skóry -pomoc do wejścia w rolę pacjenta i gr.oparcia -umożliwienie dostępu do informacji WYCHOWAWCZA Zamierzony wpływ na osobowość pacjenta-motywacja -poczucie odpowiedzialności za własne zdro...

plik odt

podstawy pielęgniarstwa

moje dzieło
Cecha Model Bismarcka (ubezpieczeniowy) Model Beveridge'a (usługowy) Model rezydualny (pluralistyczny) Idea tworzenia systemu ochrona przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w wyniku których pogorszeniu może ulec sytuacja materialna obywatela gwarancja socjalnego bezpieczeństwa obywateli przez zaspokojenie elementarnych potrzeb odciążenie państwa od obowiązku zapewnienia dostępu obywatelom do świadczeń zdrowotnych Finansowanie usług przez fundusze ubez...

plik rtf

Podstawy pielęgniarstwa

zbiór zagadnień z podstaw pielęgniarstwa
1.Co to są prawa pacjenta i na podstawie jakich dokumentów powstały? Prawem pacjenta jest uprawnienie przysługujące w równym stopniu każdemu człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych. W polskim systemie prawnym, prawa pacjenta są rozproszone w wielu aktach prawnych, często wynikają z przepisów nakładających obowiązki na różne podmioty uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i z tego powodu są przez pacjentów nie zawsze znan...

plik doc

podstawy pielęgniarstwa

SWSPIZ Łódź, ZDP
Podstawy pielęgniarstwa Dr n. med. Krystyna Bogus 02.10.2010 Rys historyczny Pierwsze zachowania u ludzi o charakterze pielęgnacyjnym pojawiły się na przełomie 16 i 17 wieku w postaci pomocy przy porodach. Wcześniej – tylko walka o przetrwanie. Kolejne zachowania to:       leczenie ran i urazów       leczenie zwichnięć i złamań       rozwój medycyny ludowej       ziołolecznictwo (miód, sadło niedźwie...

Ostatnie wyszukiwania