plik doc

podstawy prawa - zagadnienia

podstawy prawa - zagadnienia
PODSTAWY PRAWA (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) zagadnienia egzaminacyjne w roku akademickim 2008/09 I rok licencjatu stacjonarnego Państwo – pojęcie państwa, jego formy, organ państwowy, demokracja i jej gwarancje. Norma prawna, budowa, rodzaje i obowiązywanie. Przepis prawny- czym jest, relacja norma przepis, rodzaje przepisów. Stanowienie prawa – istota, analiza pojęcia na podstawie wybranych aktów normatywnych.. Stosowanie prawa –...

plik doc

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze systemu ochrony zdrow
PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze syste...

plik doc

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze systemu ochrony zdrow
PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze syste...

plik doc

podstawy produkcji zwierzęcej

podstawy produkcji zwierzęcej
PODSTAWY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ T: Budowa kopyta racic i rogów. Kopyta stanową końcowy odcinek palców. Konie chodzą na środkowym, trzecim palcu stad zaliczamy je do grupy nieparzysto kopytnych. W skład kopyta wchodzą narządy będące wytworami skóry: puszka kopytowa tworzywo kopytowe strzałka gąbczasta Do grupy narządów niepochodnych skóry należy: kość kopytowa nasada dolna kości koronnej chrząstki kopytowe trzeszczka kopytowa więzadła śc...

plik doc

Podstawy prawoznawstwa, wykłady - Prof. Malak,

Wykłady z Podstaw Prawoznawstwa u Prof. Malaka; Politechnika Warszawska, I sem. WAiNS niestacjonarne.
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA Prof. Edward Malak Zjazd II 24.10.09 Wykład I. STOSUNKI PRAWNE są jednym z rodzajów stosunków społecznych, czyli takich relacji między przynajmniej dwiema osobami, których zachowania jednej strony ( działania lub zaniechania) wpływają i podlegają kontroli norm społecznych (prawnych, moralnych, obyczajowych, wewnątrzorganizacyjnych)....

plik pdf

podstawy logiki

ogólne pojęcia:)
Podstawy logiki Rodzaje wiedzy 1. Wiedza ogólna (potoczna, zdrowo-rozsądkowa), charakteryzuje się działaniem praktycznym ( nabytym doświadczaniem, zawiera wiele przesądów) 2. Wiedza naukowa- polega na świadomym rozumnym działaniu człowieka, stosowany w celu zdobycia nowych doświadczeń, poszerzenia wiedzy. Poparta wiedzą zdobytą wcześniej przez innych. Posiada wysokie uzasadnienie. Mocna zasada racjonalności Stopień przekonania o prawidłowości jakiegoś twierdzenia, nie mo e...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,