plik doc

Gleboznastwo- podstawowe pojęcia

Pojęcia dotyczące podstawowych zagadnięć dotyczących gleby: budowa, właściwości fizyczne i chemiczne
POZIOM GLEBOWY – to warstwa mineralna lub organiczno-mineralna znajdująca się w obrębie profilu glebowego równoległa do powierzchni gleby, odróżniająca się od sąsiednich poziomów: Barwą, Konsystencją, Uziarnieniem, Składem chemicznym, Ilością materii organicznej. Rozróżnia się poziomy główne, przejściowe lub mieszane. Podpoziomy oraz cechy towarzyszące. Poziomy główne oznacza się dużymi li...

plik pdf

Skrypt - podstawowe zagadnienia socjologii

podstawowe zagadnienia z socjologii
1 Na podstawie B. Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 1. Charakter socjologii Ojcem socjologii jest August Comte (1798-1858). Pierwsza katedra socjologii powstała w Chicago w 1892. W Polsce 1919 na UW (L. PetraŜycki), w 1920 w Poznaniu (F. Znaniecki). Rewolucje w dziejach wiedzy o społeczeństwie: • pierwsza – oddzielenie porządku ludzkiego od porządku natury (rozwój piśmienności, systemy filozoficzne); • druga – oddzielen...

plik doc

podstawowe rzeczy o polimerach

co nie co o polimerkach glownie o metodach przetworczych
Maszyna-urządzenia techniczne skł.się zwykle z szeregu mechanizmów osadzonych we wspólnym kadłubie których zadaniem jest przenoszenie określonych ruchów lub sił co prowadzi do wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii. Maszyny dzieli się ze wzg. na przeznaczenie: -maszyny technologiczne -maszyny transportowe -maszyny energetyczne Ukł. roboczy stanowią podstawowe elementy skł. narzędzie, maszyna, urządzenia uzupełni...

plik doc

Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem

Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej.
Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej. We współczesnej literaturze pielęgniarskiej zawarte są informacje mówiące o ponad trzystu teoriach, przy czym podkreśla się, że systematycznie powstają nowe. Nie wszystkie teorie są powszechnie znane, jednak wiele z nich sł...

Ostatnie wyszukiwania