plik doc

Pytania na egzamin z ekomomiki i prawa

Pytania i odpowiedzi na egzamin z ekonomiki i prawa, semestr I
1. Określ płatnika usług medycznych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, opisz jego funkcje NFZ wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika. Ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. 2. Scharakteryzuj opiekę stacjonarną Opieka stacjonarna jest to lecznictwo zamknięte, w skład którego wchodzą:...

plik docx

POZ praca zaliczeniowa

na 5

LESZCZYŃSKA EWA                                                                                                                 NYSA, 09.11.2009

PIELĘGNIARSTWO STA...

plik doc

standard poz

poz standard
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Kierunek Pielęgniarstwo Samokształcenie z POZ Tytuł pracy: Standard opieki nad pacjentem unieruchomionym. „Standard opieki pielęgniarskiej dotyczący pacjentów leżących zagrożonych powstawaniem zmian skórnych i śluzówkowych ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) CZĘŚĆ I METRYCZKA       Numer referencyjny standardu POZ 4/5/13 POZ-podstawowa opieka zdrowotna ,pielęgniarstwo środowi...

plik docx

POZ

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej zespół osób i instytucji  mających za zadanie zapewnienie opieki zdrowotnej ludności. Ustawy: 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2004r, 2. o działalności leczniczej 2011r.Struktura:*świadczeniobiorcy *NFZ(płatnik) *świadczeniodawcy(podmioty lecznicze, praktyki lekarskie ,pielęgniarskie, położnych, dentystyczne)*a...

plik doc

poz referat

referat poz
Nowicka Justyna Podstawowa opieka zdrowotna Sem. V Podstawowa opieka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowo – rodzinne       Walka z nieprzyjazną naturą i licznymi schorzeniami oraz troska o zdrowie czy życie, towarzyszy człowiekowi od początków jego istnienia. Pierwsze, prymitywne działania lecznicze, wspierane wiarą w moc duchów i licznych bóstw zostały zastąpione wiedzą empiryczną, do której z czasem dołączyły rzeczowe podstawy naukowe. Wiedza ta ewol...

plik docx

Opieka Paliatywna

Wszystko o opiece paliatywnej. Prace pisałam na zaliczenie

Opieka paliatywna Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (gr. Paliumm = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do op...

plik doc

proces z POZ

proces pielęgnowania z POZ
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA W ŁODZI KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Studia pomostowe POZIOM A                               Semestr: pierwszy                                     rok akademicki: 2007/2008 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Temat pracy: Diagnoza pielęgniarska i cel...

plik docx

system zdrowotny

 Doskonalenie systemu oraz działania (dynamika i satysfakcja) Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOZ) – zespół osób i środków majątkowych utworzonych i utrzymywanych w celu: a) świadczeń zdrowotnych b) promocji zdrowia c) prowadzenie badań naukowych d) realizacji zadań dydaktycznych.

Wykład I

05.10.2010r.

T: System zdrowotny.

  1. Służba zdrowia (System Opieki Zdrowotnej)
  2. In...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,