plik pdf

Budownictwo- składanie rysunków

Sposoby składania rysunków z projejktu z budownictwa.
Tabliczkę informacyjną należy wykonać (można wydrukować) wg podanego niżej wzoru i umieścić ją w prawym dolnym rogu rysunku. Rysunek należy złożyć do formatu A4 „do teczki” wg zasad podanych niżej [22]. Wydane założenia, wykreślony w tuszu rysunek oraz ew. rysunek z parafką do tuszu należy włożyć do foliowych „koszulek”, wpiąć do teczki i oddać do oceny 10.11.2009 r. POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ i OCHRONY ŚRODOWISK...

plik doc

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Ściąga na PKM
Maszyna uważa się całość powiązanych ze sobą elementów lub części, z których przynajmniej jedna jest ruchoma wraz z odpowiednimi urządzeniami roboczymi które SA połączone razem w celu określonego zastosowania w szczególności do przetwarzania obrabiania przemieszczania i pakowania mat eriałów. Maszyna to urz, tech, zawierające mech, lub zesp, mech, służących do wytw, i przetw, energii lub wykonania określonej pracy mech. Charak, cecha maszyny jest to ze ruchjej czesci wywołują...

plik doc

połączenia stawowe kończyn

stawy kkg i kkd
POŁĄCZENIA KOŚCI: Połączenia ścisłe Dzielimy w zależności od tkanki, która łączy kości: Więzozrosty ? elementem łączącym jest tkanka łączna. Chrząstkozrosty- elementem łączącym jest chrząstka, Kościozrosty- powstają w wyniku kostnienia więzozrostu, lub chrząstkozrostu WIĘZOZROSTY- więzadła występujące w stawach, szwy w czaszce. Typy szwów: - piłowaty (zębaty), - płaski, - rowkowy,...

plik doc

cw.autocad

ćwiczenia do samodzielnej realizacji
ĆWICZENIE 1. Narysuj przedstawione poniżej figury korzystając z szablonu rysunkowego A4. Ćwiczenie zapisz na dysku A:\ pod nazwą „imię”1. Zastosowane polecenia: LINIA, OKRĄG, ELIPSA, ŁUK (POCZĄTEK, ŚRODEK, KONIEC), WIELOBOK. Warstwy: RYSUNEK. ĆWICZENIE 2. Narysuj zgodnie z wymiarami (bez wymiarowania) płaską część maszynową przedstawioną na rysunku korzystając z szablonu rysunkowego A4. Ćwiczenie zapisz na dysku A:\ pod nazwą „imię”2. Zastosowan...

plik pdf

wykłady z grafiki

znajudja sie tutak same wykłady z wymiarowania ,pisma, rzutowania itp
Grafika Inżynierska Literatura 1. 2. 3. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WN-T, Warszawa 2005 Bajkowski J., Podstawy zapisu konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 Oleksiuk W., Paprocki K., Elementy mechaniczne w elektronice”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1977 Normy PN-ISO 10209-1:1994 – Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia. Terminy dotyczące rysunków techniczny...

plik docx

staw ramienny

opis stawu ramiennego

Staw ramienny

Stawy są to połączenia wolne. W ich skład wchodzą wolne, pokryte chrząstką powierzchnie stawowe kości, torebka stawowe oraz jama stawowa. Połączenia wolne to

plik doc

Konpekt pracy Plastyka

Konspekt pracy na lekcji plastyki w klasie 4 - światłocień w rysunku, należy dopracować cele operacyjne :)
Konspekt pracy na lekcji plastyki w klasie VI Temat: Światłocień w rysunku Opracowały: Judyta Bosak i Katarzyna Brud Pedagogika gr. C1 TEMAT: Światłocień w rysunku KONSPEKT LEKCJI PLASTYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZAS TRWANIA - 45 min. CELE DYDAKTYCZNE:  - poznanie pojęć: rysunek linearny, rysunek światłocieniowy, cień rzucony, cień  własny, światłocień.  - Umi...

plik doc

Wahadlo Maxwella

Laboratorium Fizyka - mechanika
2FA 17.03.2010 Laboratorium z fizyki Ćw. nr: 1 Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Tomasz L 3 WSTĘP Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przyspieszenia grawitacyjnego za pomocą wahadła matematycznego i rewersyjnego. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z ruchem harmonicznym prostym czyli takim, w...

plik doc

Konspekt zajęć logopedycznych

Konspekt zajęć logopedycznych na 5.0
bialystok Res. rok 2 Konspekt zajęć logopedycznych TEMAT: Utrwalanie głosek szumiących - sz, ż, cz, dż. CEL GŁÓWNY: utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących w wyrazach - na materiale obrazkowym. CELE SZCZEGÓŁOWE: -usprawnianie narządów artykulacyjnych -zachęcanie do samodzielnej wypowiedzi -ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci i percepcji słuchowej -utrwalanie prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w sylabach -utrwa...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,