plik pdf

Połączenia kości

poł. kosci
POŁĄCZENIA KOŚCI Połączenia kości (kryterium ruchomości) • połączenia ścisłe • połączenia wolne (kryterium rodzaju tkanki łączącej kości) Połączenia ścisłe • włókniste • chrzęstne Połączenia ścisłe •połączenia włókniste *szwy *więzozrosty Połączenia ścisłe •połączenia chrzęstne *spojenie *chrząstkozrosty Połączenia ścisłe • włókniste kościozrosty • chrzęstne Połączenia wolne (stawy) • połączenia maziowe Budowa i funkcja stawów Ogólna budowa stawu - sta...

plik doc

pkm śćiąga


POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA NITOWE: W złączach nitowych elementów stalowych stosuje się nity ze stali plastycznych St2N, St3N, St4. Do innych łączonych metali stosować nity z podobnego materiału co materiały łączone. ZALETY: brak zmian strukturalnych mat. Łączonego, brak naprężeń wewnętrznych i odkształceń w elementach łączonych WADY: znaczny ciężar połączenia, osłabienie przekroju elementów łączonych (od13do40%), pracochłonność połączenia, trudność uzyskania szczelności połączenia. Zakuwan...

plik doc

Prawo międzynarodowe- powstanie państwa

Powstanie państwa – podstawowego podmiotu w prawie międzynarodowym –to uzyskanie przez jakieś terytorium zależne, samodzielności, uzyskanie niepodległości w postaci nowego państwa. Najwięcej nowych państw powstawało pod koniec 50 lat i na początku 60 lat - w ramach prowincji utworzonych przez kolonizatorów. Powstanie to także łączenie – jednak nie jest to często spotykany model, np.: włączenie NRD do RFN ( powstanie w procesie połączenia, gdzie w miejscu 2 podmiotów powstał 1 podmiot Cztery sp...

plik doc

połączenia stawowe kończyn

stawy kkg i kkd
POŁĄCZENIA KOŚCI: Połączenia ścisłe Dzielimy w zależności od tkanki, która łączy kości: Więzozrosty ? elementem łączącym jest tkanka łączna. Chrząstkozrosty- elementem łączącym jest chrząstka, Kościozrosty- powstają w wyniku kostnienia więzozrostu, lub chrząstkozrostu WIĘZOZROSTY- więzadła występujące w stawach, szwy w czaszce. Typy szwów: - piłowaty (zębaty), - płaski, - rowkowy,...

plik doc

Części mowy

częsci mowy
1.Części mowy I. Rzeczownik -jest odmienny, odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje. Przypadki Mianownik ? Kto? Co? Dopełniacz ? Kogo? Czego? Czyj? Celownik ? Komu? Czemu? Biernik ? Kogo? Co? Narzędnik ? (z)Kim? (z)Czym? Miejscownik ? O kim? O czym? Wołacz ? O! -może mieć w różnych przypadkach dwa alb trzy nieco inne tematy. Są to tematy oboczne (szkoła, szkole, szkół). II. Przymiotnik -przymiotniki nazywające materiał lub przynależność nie mają sto...

plik doc

Teoria litaratury - sztuka jako ikonostas

Omówienie tegoż artykułu.
Sztuka jako ikonostas Grzech pychy szatana ? chęć odróżnienia się ? binarius (dwoistość) ? semiotyka W raju nie było podziału na odrębne kody, była ?komunia? ? całość człowieka i przyrody. Język był jednością znaczącego i znaczonego ? nie można wyróżnić obszaru nieznaczącego. Słowo Boże nie jest znakiem ? gdy Bóg mówi ?światło?, to staje się jasność. Tak samo robił Adam, gdy nadawał nazwy zwierzętom. Wąż nauczył Ewy semiotyki na przykładzie jabłka, a p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,