plik doc

Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona

koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona
Koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona. Sokrates który żył w latach 469-399 p.n.e. był synem ateńskiego rzeźbiarza Soforniska oraz położnej Fianarety. Urodził się w Atenach w których sędził cale swoje życie oraz również tam zmarł. Na samym początku zajmował się filozofią przyrody oraz matematyki jednak później zarzucił ją. W swoim mieście cieszył się dużym autorytetem w którym działał jako moralista i polit...

plik rtf

Jaskinia Platona. Platon i Arystoteles

Jaskinia Platona. Platon i Arystoteles
JASKINIA.W jaskini ludzie od zawsze przykuci do skały widzą cienie na skalnej ścianie. Są to cienie prawdziwego życia toczącego się poza jaskinią. Odczepieni od skały i wyprowadzeni na zewnątrz nie od razu będą mogli dostrzec rzeczywistość, która do tej pory była dla nich nierozpoznanymi ideami, a których widzieli tylko zniekształcone odbicie. Rzeczywistości nie dostrzegą z dwóch powodów. Po pierwsze: kiedy wyjdą z mroków jaskini zostaną oślepieni prz...

plik doc

Podstawowe problemy filozofii, na podstawie przypowieści Platona.

Podstawowe problemy filozofii. Na podstawie przypowieści Platona- o jaskini.
Podstawowe problemy filozofii. Na podstawie przypowieści Platona „o jaskini” Przypowieść: Spróbujmy oczyma wyobraźni ujrzeć ogromną ciemną jaskinię, w której przebywają ludzie przykuci doń kajdanami. Za plecami więźniów, na zewnątrz coś się dzieje i oświetla te wydarzenia blask porannego słońca. Ludzie nie mogą opuścić pieczary, wolno im jedynie śledzić wzrokiem ruchy cieni pojawiających się na ścianie, do któr...

plik docx

Ontologia platona a metafizyka arystotelesa

Ontologia platona a metafizyka arystotelesa

Platon  gr. „człowiek szeroki w barkach”, w rzeczywistości nazywał się Arystokles (ok. 427 347p.n.e.) filozof grecki, jeden z najważniejszych filozofów starożytności. Twórca platonizmu i założyciel Akademii Platońskiej. Pochodził z arystokratycznego rodu ateńskiego. W wieku 20 lat poznał Sokratesa i został jego uczniem, przebywał ze swoim mistrzem aż do śmierci. Opuścił Ateny podróżując, po 12 latach wrócił i założył w zakupionym prz...

plik doc

„Uczta” Platona

filozofia
„Uczta” Platona Na temat miłości i rozumienia jej w epoce starożytnej, człowiek współczesny może dowiedzieć się, między innymi z "Uczty" Platona. Dialog ten, autorstwa tak wielkiego i bezcennego filozofa kultury europejskiej, jest niezwykłym kunsztem literackim. Można nawet nadać mu tytuł arcydzieła. Jak sama nazwa wskazuje, dialog opisuje to co miało miejsce podczas jednej z starożytnych greckich uczt. Jednak ta uczta była nieco inna, ze względu na charakter i dyskusje jakie wte...

plik doc

Główne koncepcje Platona

Główne koncepcje Platona
Główne koncepcje Platona Platon (429-347 p.n.e.) jest jednym z najbardziej wpływowych autorów w dziejach filozofii Zachodu, od ponad dwóch tysięcy lat inspiruje intelektualistów niemal w każdej epoce. Nie był pierwszym myślicielem, który zasłużył na miano filozofa, ale był pierwszym, który kwestie etyczne, polityczne, metafizyczne i epistemologiczne badał w sposób metodyczny i systemowy.  Zdaniem Platona, świat ukazuje się naszym zmysłom w sposób zafałszowany i bł...

Ostatnie wyszukiwania