plik pdf

Platon

Alegoria jaskini
Platon, PAŃSTWO (7, 514a-517a) ALEGORIA JASKINI SOKRATES: Wyobraź sobie ludzi żyjących w siedzibie podziemnej, jakby w jaskini, która z jednej strony jest otwarta rozlegle, całą szerokością, ku światłu. Wewnątrz niej od dzieciństwa, mając nogi i szyje w łańcuchach, muszą oni trwać w tym samym zawsze miejscu, a ponieważ pęta nie pozwalają im nawet odwrócić głowy, widzą jedynie to, co jest przed nimi. Światło na nich pada tylko od ognia, który płonie z tyłu, za ich plecami, d...

plik doc

Platon- alegoria jaskini

Krótka praca dotycząca jaskini Platona
? TO CO NAPRAWDĘ ISTNIEJE, NIE ISTNIEJE, ISTNIEJE TO, CO JEST POZA TYM? Platon Platońskie poglądy metafizyczne, przedstawione w alegori jaskini, były chyba jednymi z najbardziej wpływowych na rozwój nauki i kultury europejskiej. Platon, jeden z największych filozofów okresu klasycznego, w siódmej księdze ?Państwa? poruszy...

plik doc

Platon- alegoria jaskini

Krótka praca dotycząca jaskini Platona
? TO CO NAPRAWDĘ ISTNIEJE, NIE ISTNIEJE, ISTNIEJE TO, CO JEST POZA TYM? Platon Platońskie poglądy metafizyczne, przedstawione w alegori jaskini, były chyba jednymi z najbardziej wpływowych na rozwój nauki i kultury europejskiej. Platon, jeden z największych filozofów okresu klasycznego, w siódmej księdze ?Państwa? poruszy...

plik rtf

Jaskinia Platona. Platon i Arystoteles

Jaskinia Platona. Platon i Arystoteles
JASKINIA.W jaskini ludzie od zawsze przykuci do skały widzą cienie na skalnej ścianie. Są to cienie prawdziwego życia toczącego się poza jaskinią. Odczepieni od skały i wyprowadzeni na zewnątrz nie od razu będą mogli dostrzec rzeczywistość, która do tej pory była dla nich nierozpoznanymi ideami, a których widzieli tylko zniekształcone odbicie. Rzeczywistości nie dostrzegą z dwóch powodów. Po pierwsze: kiedy wyjdą z mroków jaskini zostaną oślepieni prz...

plik doc

Podstawowe problemy filozofii, na podstawie przypowieści Platona.

Podstawowe problemy filozofii. Na podstawie przypowieści Platona- o jaskini.
Podstawowe problemy filozofii. Na podstawie przypowieści Platona „o jaskini” Przypowieść: Spróbujmy oczyma wyobraźni ujrzeć ogromną ciemną jaskinię, w której przebywają ludzie przykuci doń kajdanami. Za plecami więźniów, na zewnątrz coś się dzieje i oświetla te wydarzenia blask porannego słońca. Ludzie nie mogą opuścić pieczary, wolno im jedynie śledzić wzrokiem ruchy cieni pojawiających się na ścianie, do któr...

plik docx

Platon

Poglądy Platona

POGLĄDY PLATONA

KONCEPCJA IDEI

Założeniem filozofii Platona był Sokratejski pogląd, że wiedza pewna zawarta jest w pojęciach. To jednak co u Sokratesa dotyczyło jedynie pojęć etycznych Platon rozszerzył na pojęcia wsz...

plik doc

„Uczta” Platona

filozofia
„Uczta” Platona Na temat miłości i rozumienia jej w epoce starożytnej, człowiek współczesny może dowiedzieć się, między innymi z "Uczty" Platona. Dialog ten, autorstwa tak wielkiego i bezcennego filozofa kultury europejskiej, jest niezwykłym kunsztem literackim. Można nawet nadać mu tytuł arcydzieła. Jak sama nazwa wskazuje, dialog opisuje to co miało miejsce podczas jednej z starożytnych greckich uczt. Jednak ta uczta była nieco inna, ze względu na charakter i dyskusje jakie wte...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,