plik doc

Filozofia

Filozofowie i ich poglądy: Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Empedokles, Anaksagoras, Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles, oraz filozofowie średnioweicza.
Filozofia- etymologia z gr. Phileo- przyjaźń, miłość; Sophia- mądrość. Filozofia to umiłowanie mądrości. Początek filozofii przypada na VI w. p. n. e. Pitagoras- matematyk, filozof. Jako pierwszy powiedział o sobie, że jest filozofem- poszukiwaczem mądrości. Powiedział, że to bogowie posiadają mądrość a ludzie mogą tylko próbować do...

plik doc

Filozofia

notatki z filozofii
Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero Platon, dzieląc ją na wiedzę o zjawiskach i wiedzę o bycie. Od tego czasu oznaczała wiedzę istotniejszą, ogólniejszą, prawdziwszą i trwalszą od innych. Grecy dzielili filozofię na: fizykę, logik...

plik docx

esej filozofia

„Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się."

„I po co to wszystko? rozważania na sensem życia”

„Dz...

plik doc

„Uczta” Platona

filozofia
„Uczta” Platona Na temat miłości i rozumienia jej w epoce starożytnej, człowiek współczesny może dowiedzieć się, między innymi z "Uczty" Platona. Dialog ten, autorstwa tak wielkiego i bezcennego filozofa kultury europejskiej, jest niezwykłym kunsztem literackim. Można nawet nadać mu tytuł arcydzieła. Jak sama nazwa wskazuje, dialog opisuje to co miało miejsce podczas jednej z starożytnych greckich uczt. Jednak ta uczta była nieco inna, ze względu na charakter i dyskusje jakie wte...

plik doc

Odmiana rzeczownika

odmiana rzeczownika w jezyku polskim
Rzeczowniki są to wyrazy samodzielnie nazywające, odmienne przez przypadki i liczby, mające natomiast stały i określony rodzaj. Nazywają osoby (człowiek, dziecko, król, pisarz), istoty żyjące (drzewo, muchomor, pies), przedmioty (biurko, długopis, fabryka, dolina), zjawiska (burza, deszcz) i pojęcia abstrakcyjne (smutek, uciecha, sukces, miłość). Do rzeczowników zalicza się także nazwy czynności (czytanie, mowa), cech (biel, starość) i liczb (jedynka, pi...

plik doc

Średniowieczna poezja polska świecka

notatki ze wstępu i z treści
Średniowieczna poezja polska świecka Wstęp - to początek ewolucji literatury narodowej - Rej niesłusznie uważany jest za pierwszego wierszopisarza, który pisał po polsku; - Polska ?poezja? średniowieczna nie jest poezją w istotnym tego słowa znaczeniu. Jest to głównie proza rymowana, czasem ?wiersz?, brak jej artyzmu, wyszukanego języka i wybitnej formy; - główny temat: obserwacja życia i obyczaju, niewyszukane wyznania uczucia (miłość, nienawiść), sprawy...

plik doc

T.Peiper jako poeta i programotwórcza Awangardy Krakowskiej

T.Peiper jako poeta i programotwórcza Awangardy Krakowskiej (XX-lecie międzywojenne).
Zag14. T.Peiper jako poeta i programotwórcza Awangardy Krakowskiej ?PUNKT WYJŚCIA?- Peiper zwany papieżem awangardy. Postulat wyłonił się z zachwytu nad cywilizacją, która odnosiła triumf. -wojna była wstrząsem ? akuszerką porodu; pozwoliła wydać wiek XX na świat, była czymś w rodzaju cięcia cesarskiego -matka, przedstawiona jako metafora zła, w porządek dziejów wpisane jest zło - zmieniła się skór...

plik doc

Adam Mickiewicz - ojczyzna, patriotyzm

Wypracowanie
Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm Wcale nie wystarczy wiedzieć i napisać: iż ?Mickiewicz wielkim patriotą był?. Niemal każdy utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemacie wyliczanki, wywodu. Konrad Wallenrod wprowadza kwestię patriotyzmu w krąg zagadnień moralnych. Bezgraniczne poświęcenie dla ojczyzny przestaje być jednoznaczne. Powstaje b...

plik doc

Być człowiekiem - to być odpowiedzialnym

wypracowanie
?Być człowiekiem ? to być odpowiedzialnym?. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: ?Być człowiekiem ? to być odpowiedzialnym?, należy najpierw od powiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo oznacza. Znaczenie słowa ?człowiek? rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach: biologicznej i filozoficzno?teologicznej. Z biologicznego punktu widzenia homo sapiens to ? jak...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,