plik docx

plan promocji zdrowia


PLAN PROMOCJI ZDROWIA

Temat: Promowanie zdrowych postaw u osób chorych na nadciśnienie tętnicze.

Cel ogólny zajęć: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia osób chorych na         nadciśnienie tętnicze.

...

Ostatnie wyszukiwania