plik doc

stomia, zalecenia dla pacjenta po zakonczeniu leczenia szpitalnego

zalecenia dla pacjenta po zakonczeniu leczenia szpitalnego
Przygotowanie do samoopieki – zalecenia dla chorego po zakończeniu leczenia szpitalnego       Najważniejszym celem opieki nad chorym w dalszym, niepowikłanym okresie pooperacyjnym, po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej jest przygotowanie chorego do powrotu do aktywnego trybu życia. Chory opuszczający szpital powinien posiadać wiedzę na temat pielęgnacji stomii, trybu życia, sposobu odżywiania się, jak również zaop...

plik doc

stomia, zalecenia dla pacjenta po leczeniu szpitalnym

zalecenia dla pacjenta po leczeniu szpitalnym
Przygotowanie do samoopieki – zalecenia dla chorego po zakończeniu leczenia szpitalnego       Najważniejszym celem opieki nad chorym w dalszym, niepowikłanym okresie pooperacyjnym, po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej jest przygotowanie chorego do powrotu do aktywnego trybu życia. Chory opuszczający szpital powinien posiadać wiedzę na temat pielęgnacji stomii, trybu życia, sposobu odżywiania się, jak również zaopatrzenia w ni...

plik doc

plan

plan opieki
Data Ocena stanu pacjenta Problemy pielęgnacyjne Cel opieki Plan opieki Realizacja i ocena opieki Brak możliwości samodzielnego wykonywanie czynności higienicznych. Zaspokojenie potrzeby czystości. Toaleta całego ciała, . Deficyt samoopieki w zakresie czynności fizjologicznych. Możliwość wystąpienia odparzeń i zaczerwienień z powodu założonego pampersa. Zapobieganie występowaniu odparzeń i zaczerwienień. . Ograniczenie samodzielności w poruszaniu się. Pacjentka s...

plik doc

anatomia

pielegniarstwo
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zblokowane ćwiczenia kliniczne w oddziale neurologii Liczba godzin - 80 Rok III Semestr V Opracowała: mgr Małgorzata Kołpa Cel ogólny: Student w sposób świadomy, wykorzystując wiedzę kliniczną, uwzględniając specyfikę schorzeń neurologicznych oraz oczekiwania pacjenta i zespołu terapeutycznego, podejmie opiekę nad pacjentem z różnymi schor...

plik doc

nowoczesne opatrunki

krótka notatka na temat nowoczesnych opatrunków do stosowania na odleżynę
Temat ; Nowości w opatrunkach służących do pielęgnacji odleżyn. Przypomnienie zasad pielęgnacji ran odleżynowych w zależności od etapu rozwoju i gojenia się odleżyny. Termin odleżyna pojawił się po raz pierwszy w późnym średniowieczu i pochodzi od łacińskiego słowa decumbre co oznacza leżeć płasko. Wynika z tego ,że już wtedy postrzegano związek powstania odleżyn z unieruchomieniem. Znaczenie innych czynników mającyc...

plik docx

diagnoza pielegnarska

przykładowe najpopularniejsze problemy pielęgnacyjne

  1.  Diagnoza pielęgniarska rozpoznanie problemów, potrzeb, stanu, sytuacji pacjenta
plik docx

diagnoza pielegnarska

przykładowe najpopularniejsze problemy pielęgnacyjne

  1.  Diagnoza pielęgniarska rozpoznanie problemów, potrzeb, stanu, sytuacji pacjenta
plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą

Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą. Wybrane tylko główne problemy. Pacjent dopiero co z rozpoznaną cukrzycą, niewyrównaną.
PROBLEM CEL PLAN PIELĘGNACJI REALIZACJA OCENA Zaburzenia gospodarki węglowodanowej Wyrównanie zaburzeń Kontrola glikemi       zbadanie glikemi na czczo       kontrola masy ciała i BMI       pobranie krwi na hemoglobinę glikowaną       pobranie krwi na cholesterol całkowity       wprowadzenie profilu glikemi       przestrzeganie czasu podania...

plik doc

Cukrzyca

plan pielęgnaccji cukrzyca
PROBLEM CEL PLAN PIELĘGNACJI REALIZACJA OCENA Zaburzenia gospodarki węglowodanowej Wyrównanie zaburzeń Kontrola glikemi       zbadanie glikemi na czczo       kontrola masy ciała i BMI       pobranie krwi na hemoglobinę glikowaną       pobranie krwi na cholesterol całkowity       wprowadzenie profilu glikemi       przestrzeganie czasu podania insuliny &nb...

plik doc

interna

proces pielegnowania pacjenta
PROBLEM CEL PLAN PIELĘGNACJI REALIZACJA OCENA Zaburzenia w oddychaniu Zmniejszenie duszności. Monitoring niewydolności oddechowej       odpowiednie ułożenie pacjenta (pozycja wysoka Fowlera, wysoka z pochyleniem do przodu, wysoka z opuszczonymi nogami)       zapewnienie prawidłowego mikroklimatu w sali (wietrzenie, utrzymanie wilgotności powietrza, utrzymanie prawidłowej temperatury)       zapewnienie l...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,